^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


harmonogram dystrybucji pakietów worków i naklejek na workiPrzedstawiamy Państwu harmonogram dystrybucji pakietów worków i naklejek na worki. Przypominamy, iż z początkiem roku bieżącego, w celu uproszczenia procesu gospodarowania odpadami, wprowadzamy jednolity wzór naklejki zarówno dla odpadów segregowanych, jak i pozostałości po segregacji. Dziękujemy za Wasze starania podejmowane w tym zakresie, dzięki którym możemy utrzymywać relatywnie niską opłatę za gospodarowanie odpadami i oferować usługi dodatkowe w postaci pakietów worków.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego podjął się kolejny raz sprzedaży piskląt jednodniowych kaczek i gęsi dla podkarpackich rolników. Pisklęta pochodzą z najlepszej hodowli zasobów genetycznych ZD Dworzyska Instytutu Zootechniki w Krakowie.

Czytaj więcej...

Czwarte spotkanie – wyłącznie dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach: Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Sadki, Grabanina, na których będą montowane instalacje – odbędzie się 10.02.2022 r. o godz. 17.00 w Domu Ludowym w Nienaszowie.

273464878 308923514599218 1717568860398161726 n

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy etap zawierania umów użyczenia części nieruchomości w celu umożliwienia montażu instalacji solarnej, fotowoltaicznej, kotłowej i pompowej w ramach projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa III – Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE.

269604336 298162252342011 5319656358440368264 n 1

Czytaj więcej...