^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Urzędu Gminy Nowy Żmigród
z dnia 25 marca 2022 r. Nr 3/2022
dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Gminy Nowy Żmigród, w zamian za święto 1 stycznia 2022 r.
przypadające w innym dniu niż niedziela (art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godz. 7.30–15.30.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Budynek rehabilitacji w Nowym ŻmigrodzieW dniu 23 kwietnia 2022 r. dokonano symbolicznego otwarcia przebudowanego budynku „B” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej. Realizacja wartego ok. 1,5 mln zł zadania była możliwa dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 mln zł), zaangażowaniu środków przyznanych Gminie w ramach konkursu pn. „Rosnąca Odporność” (200 tys. zł), a także wkładu własnego Gminy i SPGOZ w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

W dniu 20 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Nowy Żmigród Zarządzeniem nr 42/2022 zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Brzezowa, które odbędą się w dniu 22 maja 2022 roku (niedziela) od godziny 8.00 do godziny 18.00, zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających ma związek ze śmiercią sołtysa sołectwa Brzezowa. Do czasu przeprowadzenia wyborów funkcję sołtysa Brzezowej powierzono Pani Marii Homlak.

Zarządzenie 42/2022

Zarządzenie 43/2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 43/2022 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 20 kwietnia 2022 r.