^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


      

  

Wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy dominującą grupę stanowią placówki handlowe i usługowe, natomiast przetwórstwo rolno-spożywcze zajmuje pozycję marginalną, chociaż mającą znaczącą rolę w środowisku lokalnym.

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Nowy Żmigród w latach 2010−2016

Miejscowość
LATA
2010
2011
2012 
 2013
2014
2015
 2016
 2017
Nowy Żmigród
82
83
101
108
108
98
 105
 106
Siedliska Żmigrodzkie
6
9
7
7
8
6
 10
 10
Kąty
17
23
21
16
13
15
 18
 23
Makowiska
6
8
8
6
6
4
 5
 4
Toki
14
14
8
12
11
8
 9
 10
Łężyny
18
32
25
23
23
19
 21
 19
Sadki
5
4
3
2
3
3
 3
 5
Gorzyce
13
13
18
23
20
18
 20
 21
Mytarz
11
13
19
16
17
26
 18
 20
Desznica
7
10
10
8
8
7
 10
 10
Mytarka
8
10
6
6
6
5
 9
 9
Jaworze
2
2
3
3
2
1
 2
 1
Skalnik
3
5
5
2
2
2
5
 5
Łysa Góra
8
7
6
5
9
8
 13
 11
Nienaszów
14
21
25
29
30
31
 37
 45
Stary Żmigród
7
7
10
9
8
7
 10
 7
Brzezowa
11
12
11
9
12
8
 12
 13
Grabanina
3
5
5
5
8
5
 6
 5
Razem
235
278
291
289
294
271
 313
 324

 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Nowy Żmigród w latach 20022009

Miejscowość
LATA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nowy Żmigród
101
105
89
90
89
91
60
64
Siedliska Żmigrodzkie
8
10
10
10
10
10
8
6
Kąty
26
24
27
24
21
21
23
15
Makowiska
9
9
10
10
8
6
7
5
Toki
12
16
16
16
16
19
11
12
Łężyny
16
18
21
21
27
26
25
14
Sadki
0
1
2
1
3
4
7
5
Gorzyce
14
14
11
9
8
12
14
10
Mytarz
17
16
11
8
10
10
5
7
Desznica
9
10
9
8
6
7
8
7
Mytarka
9
9
6
5
9
7
14
8
Jaworze
6
5
2
2
2
1
1
2
Skalnik
7
7
5
5
6
6
4
2
Łysa Góra
15
14
10
10
16
9
6
4
Nienaszów
19
19
14
17
17
18
15
12
Stary Żmigród
6
6
6
8
10
11
8
6
Brzezowa
17
18
13
12
8
6
7
6
Grabanina
4
5
5
4
6
5
6
5
Razem
295
306
267
260
272
269
229
271

Źródło: Urząd Gminy Nowy Żmigród