^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

Na terenie gminy Nowy Żmigród działalność leczniczą wykonują następujące podmioty:
1) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie z filią w Nienaszowie,
2) Gabinety stomatologiczne w Nowym Żmigrodzie (2) oraz w Nienaszowie (1),
3) 2 Apteki i Punkt Apteczny w Nowym Żmigrodzie, Punkt Apteczny w Nienaszowie,
4) Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Opieki Długoterminowej CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Kątach.Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
ul. Krakowska 11
tel. 13 44 156 74
Świadczy:
− usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej − od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00,
− usługi nocne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej − od godz. 18.00 do 8.00 i całodobowe − w dni ustawowo wolne od pracy (weekendy i święta) dla mieszkańców gmin: Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski i Dębowiec. 

 
Ośrodek Zdrowia w Nienaszowie
tel. 13 44 17 015
Świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00.

Stacja CARITAS w Kątach
Świadczy usługi na podstawie umowy z NFZ w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i opieki długoterminowej.
Usługi wykonywane są bezpłatnie i obejmują zdeklarowanych pacjentów Gminy Nowy Żmigród, Krempna i Osiek Jasielski.

Gabinet Pielęgniarski POZ w Kątach
tel. 13 44 152 52, kom: 600 573 241 lub 694 053 198 
Pełni dyżury  od poniedziałku do piątku:
od 8.00 do 9.00 i 15.00 do 16.00 − praca w gabinecie Pielęgniarki POZ Kąty 194
od 7.00 do 18.00 − praca w terenie na podstawie zlecenia lekarza POZ
sobota i niedziela: świadczenia w terenie na zlecenie lekarza POZ

Apteka Prywatna mgr farm. Maria Wyczołek
ul. Basztowa 4, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 44 15 800
czynna:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 19.00
w soboty od 8.00 do 15.00

Apteka Żmigrodzka
Basztowa 24, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 44 51 161
czynna:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
w soboty od 8.00 do 16.00

Punkt Apteczny ARNIKA Doktor Agnieszka
ul. Rynek 2, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 44 15 612
czynny:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00
w soboty od 8.00 do 15.00
w niedziele od 12.00 do 14.00

Punkt Apteczny
Nienaszów 45
38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 44 28 336
czynny:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
w soboty od 8.00 do 12.00

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku