^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


stacja uzdatniania 1

10 grudnia 2021 r. miał miejsce odbiór końcowy robót przy długo oczekiwanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie i przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody w Kątach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod oczyszczania, wyeliminowany zostanie problem mętności wody, a cały proces uzdatniania wody zostanie usprawniony. Projekt, oprócz poprawy stanu jakościowego dostarczanej wody finalnemu odbiorcy, umożliwi dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Nowy Żmigród do wymagań krajowych i unijnych. W efekcie przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej i ochrony życia ludzkiego.

Czytaj więcej...

nie nowotworom 2021 1Fundacja Ronalda McDonalda już od 2005 roku prowadzi Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci. Badanie USG dziecka jest bezpiecznym i bezbolesnym sposobem upewnienia się, że rozwój dziecka przebiega tak, jak przebiegać powinien. Program badań ultrasonograficznych dzieci znakomicie wpisuje się w linię programową Fundacji pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci”. Badaniami objęte są dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonują je radiolodzy, na co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych. W czasie badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu nerek, narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny.

Czytaj więcej...

pszok 12 2021Gmina Nowy Żmigród informuje, że w dniach 22 i 29 grudnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

W 2022 roku PSZOK rozpocznie przyjmowanie odpadów zgodnie z harmonogramem w każdą środę od godz. 12:00 do 17:00.

Nienaszów drW dniu 03.11.2021 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nienaszów na działce nr ewid. 1789 i w obrębie Skalnik na działkach nr ewid. 574/1, 663, 684” – dotowanego ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 274/5448/21 z dnia 4 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

W dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 11.00 i 11.15 odbędą się głośne próby syren alarmowych w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21”.

Ćwiczebnie ogłoszone zostaną sygnały alarmowe:
– ogłoszenie alarmu (godz. 11.00) – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
– odwołanie alarmów (godz. 11.15) – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

Wójt Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat JASIELSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

inline

Czytaj więcej...

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród w dniach od 15 do 19 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2027”.

Informacje dotyczące konsultacji oraz niezbędne formularze i dokumenty dostępne będą na stronie internetowej http://bip.nowyzmigrod.pl/ w zakładce Informacje urzędu - Konsultacje oraz w siedzibie Urzędu Gminy (Punkt Obsługi Klienta).