^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Informujemy, że 24 grudnia 2021 r. (Wigilia)
Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie będzie nieczynny,
w związku z ustaleniem dla pracowników dnia wolnego od pracy
za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy Nowy Żmigród informuje, iż akcja zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2021/2022 została podzielona przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie na 7 odrębnych części:
Część 1. Sołectwa: Siedliska Żmigrodzkie – I–II Góry Łysa Góra, Stary Żmigród, Łysa Góra,
Część 2. Sołectwo Skalnik,
Część 3. Sołectwa: Makowiska, Nienaszów-Sośniny,
Część 4. Sołectwa: Grabanina, Sadki, Toki,
Część 5. Sołectwa: Mytarka – Gorzyce (Przysiółek „Za wodą”),
Część 6. Sołectwa: Gorzyce, Łężyny,
Część 7. Sołectwa: Nowy Żmigród, Mytarz, Brzezowa, Jaworze, Desznica, Kąty.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD, Rozwijania przedsiębiorczości na obszarze LGD, Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/