• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Działka, na której zlokalizowany jest kościół, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Istniejący kościół parafialny wraz z murem kamiennym objęty jest rejestrem zabytków (A-12/99). Parafia Stary Żmigród jest jedną z najstarszych parafii regionu, a jej początków należy szukać już w średniowieczu. Swym zasięgiem obejmuje Stary Żmigród, Łysą Górę i Siedliska Żmigrodzkie. Ponadto wiek kościoła widać na podstawie kamiennej części świątyni stanowiącej obecnie prezbiterium, do której z biegiem czasu (kiedy liczba wiernych ulegała zwiększeniu) dobudowano dzisiejszą nawę z wieżą. Podczas realizacji zadań zmierzających do zachowania substancji zabytkowej obiektu, nienaruszone zostanie istniejące ukształtowanie terenu i zieleń wysoka (w tym wiekowe lipy). Zasadniczymi zamierzeniami projektu są m. in. roboty budowlane na trakcie wokół kościoła oraz przy schodach wejściowych do świątyni. Wraz z robotami utwardzeniowymi terenu, ma zostać wykonana m. in. kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe, tak z przebudowywanych nawierzchni, jak i z połaci dachowych. Wykonanie ww. robót pozwoli na zatrzymanie dalszej degradacji zabytku kultury sakralnej.

Wartość inwestycji: 387 755,10 zł

Dofinansowanie: 7 755,10 zł

Wkład własny: 380 000,00 zł

 

Polski Ład tablice 6 z 12

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.