• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Zadanie obejmuje wykonanie nowych konstrukcji jezdni, wraz z nawierzchnią bitumiczną, chodników o nawierzchni z kostki brukowej, na długości modernizowanych dróg gminnych. Wykonane zostaną również elementy odwodnienia dróg w postaci ścieków powierzchniowych kanalizacji deszczowej i studnie rewizyjne. Zlikwidowane zostaną kolizje z liniami teletechnicznymi, elektrycznymi i siecią gazociągu. W obrębie dróg dominują obszary z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W miejscowości, której komunikację usprawniają modernizowane drogi, znajdują się m. in.: budynki Urzędu Gminy Nowy Żmigród, Gminnego Ośrodka Kultury, przedszkola gminnego, szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, muzeum, Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, ochotniczej straży pożarnej, komisariatu policji, kościoła parafialnego, hali sportowej oraz placów sportowych i placów zabaw. Ulepszenie ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do terenów zamieszkałych, prowadzone będzie w celu poprawy płynności ruchu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Wartość inwestycji: 2 105 263,16 zł

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Wkład własny: 105 263,16 zł

 

Polski Ład tablice 10 z 12

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.