^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


8 października 2016 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów nauczycieli, rodziców i całej lokalnej społeczności wsi Kąty. W tym dniu odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach. Uroczystości połączono z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski. Rozpoczęły się one mszą św., którą w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kątach odprawił biskup Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Po niej odbył się przemarsz ze sztandarem do budynku szkoły, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą 50 lat jej istnienia.

Czytaj więcej...

Lekarze w Barcelonie czekają, a Patrycja nie może jechać, do momentu, aż nie uda się uzbierać potrzebnej kwoty. Czas, który płynie, powiązany jest z bólem, który musi zostać pokonany. Prosimy zatem wszystkich ludzi, których historia małej cierpiącej dziewczynki porusza, o pomoc, która musi przyjść jak najszybciej.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe
dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Czytaj więcej...

plakat gielda 201621 października o godzinie 10:00 zapraszamy do Centrum Kulturalnego w Przemyślu na Podkarpacką Giełdę Projektów. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w województwie, będące przestrzenią do spotkania, integracji, dyskusji i inspiracji dla animatorów kultury, edukatorów kulturowych, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym i społecznym, wszelkiego typu instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze spadkiem poziomu wody na rzece Wisłoce i potokach w gminie odwołuję z dniem 5 października 2016 r. od godz. 9:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Nowy Żmigród.

§ 2. Odwołuję wprowadzone dyżury w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

OSTRZEŻENIE Nr 79
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2016-10-05 06:00:00 do 2016-10-06 06:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, miejscami do 50 mm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-10-04 21:21:00
Synoptyk: Grzegorz Baca

źródło: IMGW-PIB