^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Informujemy, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle
rozpoczyna remont ul. Średniej w Nowym Żmigrodzie.
Wiązało się to będzie z wystąpieniem utrudnień w ruchu na tejże ulicy.
Prace potrwają do końca października.

Za utrudnienia na remontowanej drodze przepraszamy,
prosimy o wyrozumiałość i współpracę z firmą wykonującą zadanie.

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia, że w dniu 18 września br. (niedziela)
o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem zebrania będzie fundusz sołecki, a także inne sprawy związane z miejscowością.

odpowiedzialny kierowca 2016 5Gmina Nowy Żmigród wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie podjęła w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działania profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, budowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych sprzeciwu wobec akceptacji prowadzenia samochodu po alkoholu oraz edukację kierowców w zakresie przepisów drogowych oraz trzeźwej jazdy samochodem. Zaplanowane działania są elementem ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny kierowca”, która w 2016 r. realizowana jest pod hasłem: „Bezpieczni na drodze. Powiedz STOP pijanym kierowcom”. Prowadzone są wspólnie z Komisariatem Policji w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

Zakończono prace remontowe pięciu dróg gminnych. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz prace przygotowawczo-uzupełniające na drogach: nr 1786 w Nienaszowie, nr 456 w Gorzycach, nr 495 w Skalniku, nr 325 w Starym Żmigrodzie oraz w Łężynach na działkach 408 i 1352. Wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle wykonało zadanie za kwotę 88 710,02 zł. Prace sfinansowano z budżetu gminy, w tym w części miejsowości z udziałem funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej...

Informujemy, iż do dnia 16 września br. można jeszcze deklarować chęć uczestnictwa w projekcie „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do projektu. Ww. termin jest także ostatecznym terminem w którym można zrezygnować z udziału w projekcie.

Dowód wpłaty

remont przedszkola 2016 4Zadanie polegające na modernizacji Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie znalazło się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna.

Czytaj więcej...

dzielnicowyZakończyły się wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. W konkursie wzięło udział czterdzieścioro dwoje policjantek i policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę jako dzielnicowi. W tym roku najlepszymi okazali się policjanci z komendy powiatowej w Mielcu − pierwsze miejsce zajął sierż. szt. Sebastian Krzak, a drugie st. asp. Tomasz Mroczek. Trzecie miejsce zajął st. asp. Robert Zoła reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Jaśle (Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie − przyp. red.). Ogólnopolski finał konkursu odbędzie się w październiku w Katowicach.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Nowy Żmigród działając w oparciu o art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2 w dniu 7 września 2016 r. został podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Nowy Żmigród przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz obejmuje  nieruchomość oznaczoną jako działki numer 497/3, 497/5, 497/6, 497/7, 497/8 o  łącznej pow.  0,0898 ha położone w obrębie Toki, Gmina Nowy Żmigród.

Treść Zarządzenia