^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


dukielska2Rozpocznie się budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Żmigrodzie przy ul. Dukielskiej – pomiędzy słupami 1/5/5-80P a 8/5/5-80P. Po lewej stronie drogi z Nowego Żmigrodu w kierunku Dukli zamontowanych zostanie 8 kompletnych słupów wraz z oprawami, a do zasilania tego odcinka wybudowany zostanie nowy układ pomiarowo-sterujący.

Czytaj więcej...

remiza gorzyceFirma Handlowo-Usługowo-Wytwórcza ELBUD-2 s.c. z Gorlic będzie wykonawcą inwestycji gminnej polegającej na remoncie i termomodernizacji budynku remizy OSP w Gorzycach. Wykonane zostaną m.in.: izolacje fundamentów, elewacja budynku (ocieplenie budynku i tynki), płytka odbojowa, instalacja odgromowa, oświetlenie zewnętrzne, okładziny okapu, orynnowanie i śniegołapy.

Czytaj więcej...

Spotkania odbędą się:
− 5 kwietnia 2017 r.,  godz. 12:00 w Komańczy, w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy,
− 5 kwietnia 2017 r., godz. 16:00 w Dukli, w Ośrodku Kultury w Dukli w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej, ul. Trakt Węgierski 38, Dukla,
− 6 kwietnia 2017 r., godz. 13:00 w Nowym Żmigrodzie, w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. A. Mickiewicza 4, Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

XXX sesja 1Głównym celem zorganizowanej 29 marca XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy było przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023 oraz udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na remont drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa w miejscowości Kąty.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 44 826 21

ogłasza nabór na stanowisko − asystent rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 marca 2017 roku (środa)
o godzinie 15.30 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się
XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

Czytaj więcej...