^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina mieszkańcom gminy Nowy Żmigród, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

sesja 22 06 1W środę 22 czerwca br. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród, na której zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. i jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Budżet gminy Nowy Żmigród wg stanu na 31.12.2015 r. po stronie planu dochodów wynosił 31 691 320,73 zł, a po stronie planu wydatków – 33 143 320,73 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodowej wyniosło 31 224 054,97 zł i w stosunku do przyjętego na 2015 r. planu zrealizowane zostało w 98,5%. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 31 069 653,53 zł, co stanowi 93,7% planu. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.

Czytaj więcej...

27 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Nowy Żmigród dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Żmigród. Nagrody rzeczowe przyznawane są, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w danym roku szkolnym, na wniosek dyrektora szkoły, dla 20 uczniów z minimalną średnią ocen 5,0 – 15 ze szkół podstawowych i 5 z gimnazjów. Ich przyznawanie ma na celu promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i uczniów posiadających osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

Czytaj więcej...

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie
sołtys i radny wsi Łężyny
Klub Sportowy „Gaudium”

zapraszają na 

PIKNIK REKREACYJNO-SPORTOWY DLA STRAŻAKÓW I ICH RODZIN

26.06.2016 r.  /niedziela/, godz. 15.00
stadion w Łężynach

 
OSTRZEŻENIE Nr 49
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2016-06-22 12:00:00 do 2016-06-26 18:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Obowiązują: Do godz.21:00 dnia 21.06.2016 OSTRZEŻENIE nr 48 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.06:58 dnia 21.06.2016.
Czas wydania: 2016-06-21 18:50:00
Synoptyk: Grzegorz Mikutel

źródło: IMGW-PIB