^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gminna Komisja Wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów którym nie zostały nadane jednolite numery przez Państwową Komisję Wyborczą, Komisarza Wyborczego w Rzeszowie oraz przez Komisarza Wyborczego w Krośnie:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych Komisarza Wyborczego w Krośnie;
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 22 października 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 14.

Przewodniczący GKW
Michał Mrugał

W dniach 9 i 10 października 2014 r., w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Żmigród odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne. Przeglądy zostały przeprowadzone przez komisję w składzie: Wioleta Sztelma – podinspektor ds. ochrony ppoż. Urzędu Gminy, mł. bryg. Ireneusz Michalik – st. specjalista Komendy Powiatowej PSP w Jaśle oraz Adam Durał – komendant gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie. Zakres przeglądu obejmował m.in.: sprawdzenie sprawności samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu OSP, aktualności dokumentów pojazdów, kierowców i badań lekarskich strażaków, łączności oraz alarmowania, wyposażenia technicznego, stanu i estetyki remiz.

Czytaj więcej...

W środę 15 października miały miejsce uroczystości Jubileuszu 50-lecia małżeństwa par z terenu gminy Nowy Żmigród. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Nowym Żmigrodzie, której przewodniczył ks. prałat Henryk Maguda. Następnie Jubilaci udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Czytaj więcej...

11 października w Nowym Żmigrodzie gościła austriacka delegacja w składzie: dr Gerold Ortner – Konsul Honorowy RP w Styrii oraz dr Peter Rieser – Prezydent Austriackiego Czarnego Krzyża. Goście odwiedzili miejsca pamięci poświęcone żołnierzom armii austro-węgierskiej – cmentarze wojskowe w Łysej Górze i Desznicy. Tam wraz z Wójtem Gminy Krzysztofem Augustynem, Zastępcą Wójta Radosławem Kujawskim, sołtysem Łysej Góry Teresą Laskowską, sołtysem Desznicy Stanisławem Piwowarczykiem, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łysej Górze Bogdanem Mielechem i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Desznicy Grażyną Krajciewicz złożyli kwiaty i oddali hołd żołnierzom pochowanym w miejscowych kwaterach.

Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

  • Wirtualny spacer

Bezdomne zwierzęta

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Alert-SMS

  • Alert-SMS