^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Jesień i zima, to czas, kiedy policjanci podejmują wzmożone działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone z powodu chłodów. Każdego roku Policja odnotowuje przypadki zgonów, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. To wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Pamiętajmy, że nasza reakcja może uratować komuś życie.

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Wójta Gminy został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wartość wynosi 654 525,38 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Zadanie zostało zakwalifikowane do wsparcia i po weryfikacji merytorycznej zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Zakładany czas realizacji to czerwiec 2015 r.

Czytaj więcej...

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki do rad powiatów. W Powiecie Jasielskim były do zdobycia 23 mandaty do rady powiatu. 9 z nich przypadło komitetowi Prawa i Sprawiedliwości, 8 – Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, 4 – Platformie Obywatelskiej, 2  Porozumieniu Samorządowemu Ponad Podziałami.

Czytaj więcej...

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości informacje o pełnionych dyżurach
w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Wójta Gminy Nowy Żmigród w dniu 30 listopada 2014 r.:
20–29 listopada 2014 r. (z wyjątkiem 22 i 23 listopada) w godzinach od 10.00 do 11.00.

Siedziba Gminnej Komisji wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród,
ul. Mickiewicza 2, pokój nr 17 – II piętro, telefon – 13 44 82 618.

Informacja

Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.

Czytaj więcej...

Nagrody, okolicznościowe dyplomy i gratulacje odebrali laureaci powiatowego etapu konkursu "Bezpieczne Wakacje 2014". W konkursie wzięło udział blisko sto prac plastycznych ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prace, które wygrały na etapie powiatowym reprezentowały powiat jasielski w finale wojewódzkim. Tam wśród najlepszych znalazł się rysunek uczennicy Szkoły Podstawowej w Lisowie.

Czytaj więcej...

W dniu 18 listopada 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się II Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej „Myśląc Ojczyzna…”, którego organizatorem było Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Konkurs jest jednym z bardzo wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, którymi może poszczycić się nasza placówka. Za te dokonania w 2008 roku ówczesny Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, na wniosek Podkarpackiego Kuratora Oświaty, decyzją Urzędnika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, został uhonorowany Medalem Pro Memoria (wówczas jako jedyna placówka ponadgimnazjalna w województwie podkarpackim).

Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

  • Wirtualny spacer

Bezdomne zwierzęta

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Alert-SMS

  • Alert-SMS