^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz. 446), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Nowy Żmigród ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2016 roku (środa)
o godzinie 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

Budynek OSP w Siedliskach Żmigrodzkich od 2012 r. sukcesywnie rozbudowywano o część socjalno-techniczną z przebudową istniejących pomieszczeń. Wybudowano nowe pomieszczenia kotłowni, kompletny węzeł sanitarny z łazienką dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne, w tym kuchnię, którą wyposażono w niezbędny sprzęt oraz pomieszczenia magazynowe na potrzeby sołectwa. Przebudowano pomieszczenia klatki schodowej i sali świetlicowej, którą jednocześnie powiększono, wykonano nowe ujęcie wody oraz wymieniono całkowicie instalację elektryczną i gazową.

Czytaj więcej...

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Krosno Centrum Dyspozytorskie Krosno
zawiadamia, że:

− w dniu 28.09.2016 r. od godz. 8.00 do godziny 15.00 planuje przerwę w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Nowy Żmigród zasilanych ze stacji transformatorowej Nowy Żmigród 1 (całość),

− w dniu 29.09.2016 r. od godz. 8.00 do godziny 15.00 planuje przerwę w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Nowy Żmigród zasilanych ze stacji transformatorowej Nowy Żmigród 1 tor 3.

Przyczyną przerwy są prace konserwacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefomu: 991 oraz 13 43 75 044 lub na stronie internetowej www.rzeszow.pgedystrybucja.pl w zakładce "Informacje o wyłączeniach".

W dniu wczorajszym tj. 24 września 2016 r. w Łysej Górze odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Krempna. Ćwiczenia rozpoczęły się od zbiórki, podczas której Komendant Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie dh Adam Durał złożył meldunek Dowódcy JRG PSP w Jaśle bryg. Markowi Górniakowi o gotowości jednostek do ćwiczeń.

Czytaj więcej...

Narkotyki niszczą. Najpiękniejsze utwory pisze się na trzeźwo. Po używkach nie tworzy się przebojów. Jeżeli żyje się na ostrzu noża, tak jak Rysiek Riedel, Jimi Hendrix, najprostszą drogą żeby wstać, jest kokaina i amfetamina, żeby zasnąć – alkohol i środki nasenne. Ale to jest droga donikąd. Nałóg niszczy to, co dla człowieka najcenniejsze: rodzinę, pracę i wartości duchowe.

Czytaj więcej...

Osoby do pomocy żywnościowej na terenie naszej gminy kwalifikowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie na podstawie skierowania, które następnie przekazywane jest organizacji (Polski Komitet Pomocy Społecznej). Osoby i rodziny są kierowane do pomocy żywnościowej na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a także podania informacji niezbędnych do wypełnienia skierowania przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej. Skierowania wydawane są na bieżąco i ważne są do 30 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

W dniu 27 września 2016 roku o godz. 13.00 i 13.15 odbędą się głośne próby syren alarmowych w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania pk. „BIESZCZADY 2016”.

Ćwiczebnie ogłoszone zostaną sygnały alarmowe:
− ogłoszenie alarmu (godz. 13.00) − modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
− odwołanie alarmów (godz. 13.15) − ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.