^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W przeprowadzonym przez Gminę Nowy Żmigród postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku domu ludowego w Jaworzu – etap I, dokończenie remontu domu ludowego w Mytarce oraz remont domów ludowych w Brzezowej i Grabaninie” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach zamówienia w oparciu o kryterium oceny ofert – najniższa cena.

Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

  • Wirtualny spacer

Bezdomne zwierzęta

Jaworze.jpg