^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


plac makowiska 2016Dobiegają końca prace związane z utwardzeniem placu przy Domu Ludowym w Makowiskach. Po wykonaniu w ubiegłym roku 742 m2 nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem, w bieżącym roku ułożono 275 m2 na wjeździe na teren obiektu. Wyłoniony wykonawca – firma Usługi Remontowo-Budowlane Antoni Jurowski z siedzibą w Krempnej wykonał w br. prace za kwotę 26 850,16 zł brutto. Środki na inwestycję przeznaczono z budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego miejscowości.

Sołtys Nowego Żmigrodu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie
informują, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 lipca o godz. 17.00 w Domu Strażaka
wydawne bedą ogórki gruntowe.

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie się o odbiór w wyznaczonym dniu i godzinie.

plakat jarmark

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania NOWA GALICJA
zaprasza na

GALICYJSKI JARMARK ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

na targowisku w Kołaczycach

6 sierpnia 2016
(sobota) od godz. 10.00

 
Składka emerytalno-rentowa – 264 zł
Składka wypadkowo-chorobowo-macierzyńska – 126 zł
Łączna kwota składki podstawowej – 390 zł
Składka wypadkowa – 42 zł
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca podwójną składkę emerytalno-rentową.

Czytaj więcej...

Prace przy budowie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie idą pełną parą. Ze względu na otrzymane dofinansowanie, roboty budowlane rozłożone zostały 4 lata. Obiekt ma być gotowy w 2018 roku. 

Czytaj więcej...

DROGA W LEZYNACHRozpoczną się prace remontowe pięciu dróg gminnych. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz prace przygotowawczo-uzupełniające na drogach: nr 1786 w Nienaszowie, nr 456 w Gorzycach, nr 495 w Skalniku, nr 325 w Starym Żmigrodzie oraz w Łężynach na działkach 408 i 1352. Wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle wykona zadanie za kwotę 88 710,02 zł.

W budynku Urzędu Gminyw Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
w ramach którego udzielane są konsultacje psychologiczne.
Konsultacje odbywać będą się w poniedziałki w terminach:
01.08.2016 r., 22.08.2016 r., 05.09.2016 r., 19.09.2016 r., 03.10.2016 r.,
17.10.2016 r., 07.11.2016 r., 21.11.2016 r., 05.12.2016 r., 19.12.2016 r.
w godz. 16.00–19.00.

Czytaj więcej...