^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe
dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Czytaj więcej...

plakat gielda 201621 października o godzinie 10:00 zapraszamy do Centrum Kulturalnego w Przemyślu na Podkarpacką Giełdę Projektów. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w województwie, będące przestrzenią do spotkania, integracji, dyskusji i inspiracji dla animatorów kultury, edukatorów kulturowych, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym i społecznym, wszelkiego typu instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze spadkiem poziomu wody na rzece Wisłoce i potokach w gminie odwołuję z dniem 5 października 2016 r. od godz. 9:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Nowy Żmigród.

§ 2. Odwołuję wprowadzone dyżury w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

OSTRZEŻENIE Nr 79
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2016-10-05 06:00:00 do 2016-10-06 06:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, miejscami do 50 mm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-10-04 21:21:00
Synoptyk: Grzegorz Baca

źródło: IMGW-PIB

 
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 57
Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie − zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka
Ważność: od 2016-10-04 16:28:00 do 2016-10-05 09:00:00
Przebieg: W związku z występującymi opadami deszczu, w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, a także na innych mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy okresu ważności Informacji.
Czas wydania: 2016-10-04 16:28:00
Synoptyk: Aleksandra Chamerlińska-Kulka

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 88a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
oraz art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam w dniu 4 października 2016 r. od godz. 14:30 aż do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz. 446), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Nowy Żmigród ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2016 roku (środa)
o godzinie 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

Budynek OSP w Siedliskach Żmigrodzkich od 2012 r. sukcesywnie rozbudowywano o część socjalno-techniczną z przebudową istniejących pomieszczeń. Wybudowano nowe pomieszczenia kotłowni, kompletny węzeł sanitarny z łazienką dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne, w tym kuchnię, którą wyposażono w niezbędny sprzęt oraz pomieszczenia magazynowe na potrzeby sołectwa. Przebudowano pomieszczenia klatki schodowej i sali świetlicowej, którą jednocześnie powiększono, wykonano nowe ujęcie wody oraz wymieniono całkowicie instalację elektryczną i gazową.

Czytaj więcej...