• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg

Gmina Nowy Żmigród, w dniu 25 lutego 2021 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie) otrzymała wsparcie na realizację Projektu parasolowego pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród" nr RPPK.03.01.00-18-0028/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III "Czysta energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach zakończonego w dniu 30 listopada 2023 r. zadania zrealizowano:

 • 340 szt. instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy ok. 1,37 MW,
 • 109 szt. instalacji kolektorów słonecznych, o łącznej mocy ok. 0,37 MW,
 • 21 szt. instalacji kotłów CO opalanych biomasą o łącznej mocy ok. 0,41 MW,
 • 17 szt. instlacji powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy ok. 0,23 MW.

Łącznie to aż 487 instalacji OZE zlokalizowanych na nieruchomościach 457 Uczestników Projektu, zwiększających produkcję energii elektrycznej i cieplnej o blisko 2,4 MW. Zrealizowane przedsięwzięcie osiąga także skutki ekologiczne, dzięki redukcji zanieczyszczeń, w tym redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Całkowita wartość zadania to ponad 9,5 mln zł, przy dofinansowaniu w kwocie 5 692 879,79 zł.

Instalacja PVInstalacja fotowoltaiczna, fot. UG Nowy Żmigród


Instalacja KSInstalacja kolektorów słonecznych, fot. UG Nowy Żmigród

Instalacja COInstalacja kotła CO opalanego biomasą, fot. UG Nowy Żmigród

Instalacja PPCInstalacja powietrznej pompy ciepła, fot. UG Nowy Żmigród

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.