• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

W ramach zadania wykonana zostanie pełna konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej kapliczki, która znajduje się na żmigrodzkim rynku. Wykonana zostanie również renowacja zabytkowej rzeźby Św. Floriana znajdującej się we wnętrzu kapliczki. Całokształt prac konserwatorskich i restauratorskich przeprowadzony w ramach zadania zmierza do zachowania zabytku.Zadanie obejmuje odwodnienie kapliczki, usunięcie wtórnych warstw malarskich i kotwień, usunięcie zmurszałych tynków, implikacje preparatów biobójczych, solobójczych i krzemoorganicznych, uzupełnienie zapraw i wpraw tynkarskich z zapraw szerokoporowych, założenie szpachli mineralnej, implikacja preparatu gruntującego i pokrycie farbą krzemoorganiczną, implikacja preparatu hydroizolacyjnego. W obrębie dachu kapliczki wymienione zostaną popękane dachówki, wymiana spoin i renowacja okuć dekarskich. Gruntownej konserwacji poddana zostanie także figura Św. Floriana, poprzez oczyszczenie, dezynfekcję i impregnację. Usunięte zostaną nawarstwienia wtórne oraz uzupełnione powstałe ubytki.

Wartość inwestycji: 95 000,00 zł

Dofinansowanie: 90 000,00 zł

Wkład własny: 5 000,00 zł

 

Polski Ład tablice 5 z 12

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.