• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania pn.: „Remont drogi gminnej „do Platy” dz. nr ewid. 1204 w miejscowości Nowy Żmigród w km 0+000 – 0+300” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zgodnie z instrukcją do wniosku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zgłaszane zadanie zostało ujęte w protokole weryfikacyjnym właściwej Komisji Wojewódzkiej z 2020 roku. Kwota dofinansowania: 65 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 85 386,60 zł. Wykonanie zadania ma na celu usuwanie skutków powodzi opadowej w czerwcu 2020 roku. Jednocześnie zapewnia połączenie dróg wojewódzkich nr 993 (Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla) z drogą nr 992 (Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa), poprawę warunków do rozwoju budownictwa mieszkalnego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej dojazdu do działek rolnych oraz przemysłowych. W ramach powyższej inwestycji w miejscowości Nowy Żmigród, na odcinku 300 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 993 wykonano:
– wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym,
– nawierzchnię mineralno-bitumiczną,
– umocnienie poboczy.

Do Platy 1

Fragment wyremontowanej drogi gminnej "do Platy" w Nowym Żmigrodzie, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród

Do Platy 2

Fragment wyremontowanej drogi gminnej "do Platy" w Nowym Żmigrodzie, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród

Do Platy 3

Fragment wyremontowanej drogi gminnej "do Platy" w Nowym Żmigrodzie, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród

Tablica RFIL do Platy

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.