• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Zadanie obejmuje modernizację drogi w Nienaszowie - do przysiółka „Kaczmarskie”, tj. wzmocnienie i dowarstwienie podbudowy kruszywami naturalnymi i łamanymi, stabilizację podbudowy cementem, oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 113535R „Galanty” w Łysej Górze polegającą na korytowaniu drogi pod poszerzenie, przebudowie przepustów drogowych, oczyszczeniu rowów, wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych, wykonaniu poboczy oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Ulepszenie ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do terenów zamieszkałych i użytków rolnych, prowadzone będzie w celu poprawy płynności ruchu wraz z regulacją systemu odwodnienia dróg i terenów przyległych.

Wartość inwestycji: 4 699 745,13 zł

Dofinansowanie: 4 464 757,87 zł

Wkład własny: 234 987,26 zł

 

Polski Ład tablice 2 z 12

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.