^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W tym czasie, kiedy zdrowie i życie ludzkie jest szczególnie narażone – wspólnie z Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, zauważyliśmy konieczność rozwoju infrastruktury medycznej na naszym terenie. Zrodził się pomysł realizacji zadania uwzględniającego przebudowę, zmianę sposobu użytkowania, dostosowanie i termomodernizację budynku „B” miejscowego SPGOZ, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 11, do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w celu zwiększenia powierzchni użytkowej, na której wykonywane są świadczenia oraz poszerzenia oferty tych świadczeń. Mowa o zabiegach tj.: kinezyterapia, masaż, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo, hydroterapia, krioterapia.

Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych polegających na wsparciu osób niepełnosprawnych fizycznie, poprzez działania ukierunkowane na przywrócenie całościowej lub częściowej sprawności, będzie mieć pozytywny wpływ na zdrowie publiczne lokalnych zbiorowości. Dostosowanie budynku „B” SPGOZ w Nowym Żmigrodzie, oznacza także skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie usług. Zaadaptowany budynek, wykluczy konieczność korzystania z usług placówek zlokalizowanych w innych gminach, ograniczając tym samym czas dojazdu.

Budynek przy ul. Krakowskiej 11 zostanie dostosowany do obecnych standardów w myśl przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje wymianę starego kotła na niskoemisyjny kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania. Wykonana ma zostać termoizolacja przegród budynku oraz wymieniona stolarka okienna. Na budynku zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna, a osoby niepełnosprawne lub z problemami motorycznymi zyskają łatwiejszy dostęp do świadczeń dzięki adaptacji budynku do ich potrzeb (m. in. montaż dźwigu i dostosowanie układu pomieszczeń).

Dzięki ogromnemu wsparciu w wysokości 1 000 000,00 zł, które zostało przyznane naszej gminie uda nam się zrealizować to zadanie.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2021 i 2022, a całkowity przewidywany koszt to 1 700 000,00 zł.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Zarządzanie kryzysowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa