^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W niedzielę 2 sierpnia br. na stadionie sportowym w Nowym Żmigrodzie odbyły się Gminne Zawody Sportowo–Pożarnicze. W zawodach udział wzięło dziesięć drużyn OSP, siedem drużyn młodzieżowych (w tym dwie w kategorii dziewcząt) oraz gościnnie dwie drużyny z Župčan na Słowacji.

Zawody rozpoczęły się zbiórką poddziałów, podczas której Komendant Gminny OSP Adam Durał złożył na ręce Wójta Gminy Nowy Żmigród Grzegorza Bary meldunek o gotowości drużyn OSP i MDP do Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

 

Przybyłych strażaków oraz zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Zdzisław Gołębiowski.

Podczas zawodów obecni byli m.in: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, senator Alicja Zając, Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Grzegorz Pers, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Artur Dudek, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara wraz z zastępcą Radosławem Kujawskim, Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Piotr Suski, zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski oraz starosta Župčan František Novotný.

Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia wyszkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych, zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu, jakim dysponują. Poziom rywalizacji wszystkich drużyn był wysoki, a różnice czasowe niewielkie. Końcowa klasyfikacja zawodów obejmowała czasy uzyskane w konkurencji sztafet oraz w ćwiczeniu bojowym, uwzględniając przy tym punkty karne otrzymane za niezgodne z regulaminem wykonanie poszczególnych konkurencji. W kategorii MDP brany pod uwagę był również średni wiek startujących zawodników (zgodnie z regulaminem) mający wpływ na wynik końcowy.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja złożona z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Jaśle, pod przewodnictwem bryg. Marka Górniaka. 

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA – kategoria DZIEWCZĄT

Miejsce

Nazwa Drużyny Sztafeta Ćwiczenie bojowe Wynik
Czas Punkty karne Czas Punkty karne
1
MYTARKA
80,50
 
61,00
 
1035,5
2
ŁYSA GÓRA
81,60
 
128,00
 
936,4
       
MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA – kategoria CHŁOPCÓW
Miejsce
Nazwa Drużyny
Sztafeta
Ćwiczenie bojowe
Wynik
Czas
Punkty karne
Czas
Punkty karne
1
ŁYSA GÓRA
68,30
 
69,00
 
1033,7
2
MYTARZ
70,00
 
79,40
 
1024,6
3
BRZEZOWA
77,30
 
77,00
15
1004,7
4
TOKI
83,40
 
145,00
40
908,6
5
SIEDLISKA ŻMIGRDZKIE
86,30
10
127,00
75
878,7
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Miejsce
Nazwa Drużyny
Sztafeta
Ćwiczenie bojowe
Wyniki
Czas
Punkty karne
Czas
Punkty karne
Czas łącznie
1
ŁYSA GÓRA
58,10
 
46,00
 
104,10
2
BRZEZOWA
59,20
 
49,05
 
108,25
3
SKALNIK
59,10
 
44,10
10
113,20
4
MYTARKA
55,60
5
55,40
 
116,00
5
NIENASZÓW
63,55
 
53,70
 
117,25
6
MAKOWISKA
 66,50
 
51,00
5
122,50
7
TOKI
68,00
3
51,85
5
127,85
8
NOWY ŻMIGRÓD
67,80
5
51,55
5
129,35
9
DESZNICA
69,10   55,40 5 129,50
10
MYTARZ
62,50
 
79,65
5
147,15

Zawodom, które przebiegły przy pięknej pogodzie i bardzo licznie zgromadzonej publiczności, towarzyszyły konkursy plastyczne dla dzieci przygotowane przez instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie, koncert zespołu Rompey oraz plac zabaw dla najmłodszych.

Wszystkie startujące drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a najmłodsi również okolicznościowe medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Nowy Żmigród. Po wręczeniu nagród wójt Grzegorz Bara oraz komendant gminny OSP Adam Durał podziękowali przybyłym gościom oraz strażakom za udział w zawodach.  

Zwycięzcy poszczególnych kategorii tj. MDP Mytarka dziewczęta, MDP Łysa Góra chłopcy, OSP Łysa Góra reprezentować będą gminę Nowy Żmigród na zawodach powiatowych w dniu 30 sierpnia 2015 r. w Osieku Jasielskim.

Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody S...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Adam Durał
fot.: Ryszard Szarzyński


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Zarządzanie kryzysowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa