^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W sobotę 2 maja swoje święto obchodzili strażacy z terenu gminy Nowy Żmigród. W Kościele Parafialnym pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie odbyła się uroczysta Msza Św. odprawiona w intencji strażaków, której przewodził proboszcz ks. Henryk Maguda. Po odprawionej mszy delegacje strażaków oraz władz samorządowych złożyły wiązanki kwiatów w Kaplicy bł. ks. Findysza oraz pod kapliczką św. Floriana i pomnikiem pamięci poległych członków Ruchu Oporu ZWZ-AK.

Po złożeniu przez dowódcę uroczystości druha Roberta Telmę meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości i odegraniu hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rycerze św. Floriana, głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie druh Zdzisław Gołębiowski, który przywitał przybyłych gości, wśród których byli m.in.: Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Franciszek Miśkowicz – Starosta Jasielski, Stanisław Święch – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle, Andrzej Stachurski – Radny Rady Powiatu, ks. prałat Henryk Maguda, bryg. Wacław Pasterczyk – Naczelnik Wydziału Komendy Powiatowej PSP w Jaśle, Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Radosław Kujawski – Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród, delegacja strażaków DHZ Zupcany oraz strażacy gminy Nowy Żmigród.

W trakcie uroczystości obchodów Gminnego Dnia Strażaka w Nowym Żmigrodzie Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalniku. Dekoracji sztandaru tym zaszczytnym odznaczeniem w imieniu Zarządu Głównego Związku OSP RP dokonał druh Stanisław Święch – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku w asyście Członków Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego – druhów: Zdzisława Gołębiowskiego oraz st. bryg. Wiesława Latoszka.

Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród

Odznaczeni zostali także zasłużeni strażacy i działacze:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
1. Kogut Mieczysław – OSP Desznica
2. Baraś Krzysztof – OSP Nowy Żmigród
3. Dębiec Jerzy – OSP Nowy Żmigród
4. Marciniec Małgorzata – OSP Nowy Żmigród
5. Romanek Zdzisław – OSP Toki
6. Kuznecki Jan – OSP Toki
 
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
1. Mroczka Piotr – OSP Skalnik
2. Gołębiowska-Bugno Maria – OSP Nowy Żmigród
3. Hućko Antoni – OSP Nowy Żmigród
4. Przybyłowska Beata – OSP Nowy Żmigród
5. Smyka Zofia – OSP Nowy Żmigród
6. Kiss Józef – OSP Nowy Żmigród
7. Źrebiec Tomasz – OSP Nowy Żmigród
8. Szajnicki Tadeusz – OSP Makowiska
 
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
1. Kmiecik Dawid – OSP Grabanina
2. Marszał Mariusz – OSP Grabanina
3. Sysoł Dorota – OSP Nowy Żmigród
4. Bania Józef – OSP Mytarka
5. Kurczaba Łukasz – OSP Toki
6. Buczyński Roman – OSP Skalnik
7. Słota Stanisław – OSP Skalnik
8. Bożętka Wiesław – OSP Siedliska Żmigrodzkie
9. Buczyński Grzegorz – OSP Siedliska Żmigrodzkie
10. Kocoń Zenon – OSP Desznica
11. Furtek Rafał – OSP Łężyny
12. Lelko Łukasz – OSP Nienaszów
13. Łukaszewski Paweł – OSP Nienaszów
14. Tłuściak Stanisław – OSP Nienaszów
15. Baran Łukasz – OSP Mytarz
15. Pęcak Tomasz – OSP Mytarz
16. Opałka Łukasz – OSP Brzezowa
 
Odznaki „Strażak Wzorowy”
1. Czupa Wiktor – OSP Brzezowa
2. Miśkowicz Paweł – OSP Brzezowa
3. Sajdak Łukasz – OSP Grabanina
4. Wójcik Roman – OSP Grabanina
5. Kowalski Piotr – OSP Łężyny
6. Lepak Łukasz – OSP Łężyny
7. Lepak Tomasz – OSP Łężyny
8. Wachel Piotr – OSP Łężyny
9. Pęcak Mariusz – OSP Mytarz
10. Wokurka Maciej – OSP Kąty
11. Źrebiec Bartosz – OSP Kąty
12. Żarnowski Mateusz – OSP Kąty
13. Zajdel Mieczysław – OSP Siedliska Żmigrodzkie

Podczas uroczystości młodzież Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie zaprezentowała krótki repertuar słowno-muzyczny.

W trakcie trwania okolicznościowych przemówień głos zabrał m.in. Wójt Gminy Grzegorz Bara, który pogratulował jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalniku i podziękował strażakom za ich ofiarną służbę dla mieszkańców gminy Nowy Żmigród, a także życzył aby, gdy zajdzie potrzeba wyjazdu do akcji bojowych, wracali w takim samym składzie osobowym.

Oficjalną część obchodów, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie, poprowadził Komendant Gminny Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał.

Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród
Święto Strażaka...
Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród Święto Strażaka – obchody w gminie Nowy Żmigród