^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 9 i 10 października 2014 r., w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Żmigród odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne. Przeglądy zostały przeprowadzone przez komisję w składzie: Wioleta Sztelma – podinspektor ds. ochrony ppoż. Urzędu Gminy, mł. bryg. Ireneusz Michalik – st. specjalista Komendy Powiatowej PSP w Jaśle oraz Adam Durał – komendant gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie. Zakres przeglądu obejmował m.in.: sprawdzenie sprawności samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu OSP, aktualności dokumentów pojazdów, kierowców i badań lekarskich strażaków, łączności oraz alarmowania, wyposażenia technicznego, stanu i estetyki remiz.

Sprawdzono wszystkie jednostki oraz dokonano oceny stanu i gotowości operacyjnej, która przedstawiona zostanie na najbliższym gminnym zebraniu OSP.

– Dziękuję wszystkim strażakom zaangażowanym w przygotowanie jednostek OSP do przeglądów oraz za całoroczną społeczną pracę wykonywaną na rzecz swoich OSP. To właśnie m.in. dzięki strażakom lokalne społeczności tętnią życiem i to oni są motorem napędowym do wspólnego działania. Słowa podziękowania kieruję również pod adresem Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Krzysztofa Augustyna oraz Rady Gminy, którzy zawsze wspierają straże w przyznawaniu środków finansowych na zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. Proszę również nowe władze, które zostaną wybrane w zbliżających się wyborach samorządowych o hojne wspieranie ochrony przeciwpożarowej, gdyż bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy powinno być najważniejsze – powiedział Komendant Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał.

Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród
Przeglądy opera...
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP gminy Nowy Żmigród