^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Mszą świętą w intencji strażaków rozpoczęły się dziś o godz. 15.00 w Tokach uroczystości przekazania miejscowej jednostce i poświęcenia samochodu pożarniczego Renault Gallin G230, zakupionego na potrzeby jednostki w lipcu br. Przy tej okazji dokonano także zasadzenia przy budynku domu ludowego, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Dębu Wolności upamiętniającego 25 lat Niepodległej Polski oraz odznaczenia zasłużonych strażaków.

Po złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez dowódcę uroczystości druha Roberta Telmę i odegraniu hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rycerze św. Floriana, głos zabrał prezes OSP Toki druh Jan Giemza, który przywitał przybyłych gości, m.in.: st. bryg. Wiesława Latoszka – Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle, druha Zdzisława Gołębiowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Nowym Żmigrodzie, druha Adama Durała – Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie, członków zarządu gminnego OSP, prezesów i naczelników z terenu gminy Nowy Żmigród, ks. proboszcza Henryka Magudę, ks. Bogusława Babiarza, a także władze samorządowe: Grzegorza Persa – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, Andrzeja Stachurskiego – Radnego Powiatu w Jaśle, Krzysztofa Augustyna – Wójta Gminy Nowy Żmigród, Radosława Kujawskiego – Zastępcę Wójta Gminy Nowy Żmigród oraz Komisarza Jacka Krzyżaka – Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, a przede wszystkim strażaków OSP Toki – bohaterów uroczystości.

Następnie, po przedstawieniu krótkiej historii OSP TOKI, której dokonał druh Julian Hnat, nastąpiło symboliczne przekazanie jednostce samochodu pożarniczego, którego formalnie, poprzez oddanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego, dokonali: Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Zdzisław Gołębiowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Nowym Żmigrodzie i Adam Durał – Komendant Gminny ZOSP RP.

Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz Henryk Maguda. Samochód pożarniczy Renault Gallin G230 otrzymał imię Krzysztof.

Bardzo mi się podoba, gdy mieszkańcy traktują swoją wieś jako całość. Nie było innej możliwości sfinansowania tego samochodu, tylko ze środków gminnych. Napracowaliście się bardzo dużo, by mieć ten samochód. Ma to bardzo duże znaczenie – podkreślił zaangażowanie mieszkańców i strażaków w pozyskanie środków na zakup samochodu Wójt Gminy Krzysztof Augustyn.

Zasłużeni działacze i członkowie OSP TOKI otrzymali za swoją długoletnią, nienaganną i ofiarną służbę społeczną w szeregach OSP zaszczytne wyróżnienia – Medal Brązowy „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Grzegorz Czaja, Piotr Telma i Adam Romanek, natomiast Odznakę „Strażak Wzorowy”: Albert Kurczaba i Artur Grzywacz.

Zarząd oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Żmigrodzie okolicznościowymi dyplomami wyróżnił: Jana Giemzę, Roberta Telmę, Krzysztofa Czaję, a okolicznościową statuetką – jednostkę OSP Toki.

Także Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach w uznaniu szczególnych zasług wyróżnił następujące osoby: Krzysztofa Augustyna, Grzegorza Persa, Andrzeja Stachurskiego, Adama Durała, Halinę Samsel i Dorotę Romanek.

Ochotnicze straże pożarne kierują się sercem do drugiego człowieka, bo ratują jego mienie, zdrowie, służą w czasie klęsk żywiołowych – chociażby w ostatnim roku. Cieszmy się, że jest nowy samochód. Życzę, by nie był używany do celów ratowniczych, a raczej reprezentacyjnych. Wszystkim odznaczonym gratuluję serdecznie – dodał na zakończenie wójt, wręczając jednostce pamiątkowy grawerton oraz upominki w postaci apteczki i latarki.

Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof
Samochód pożarn...
Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof Samochód pożarniczy OSP Toki otrzymał imię Krzysztof


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Zarządzanie kryzysowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa