^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W sobotę 20 września odbyły się uroczyste obchody 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze. Rocznica ta była także okazją do świętowania z racji włączenia jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji strażaków w kościele parafialnym pw. św. Floriana, po której pododdział strażaków wraz z pocztem sztandarowym przemaszerował na plac uroczystości przy remizie OSP, gdzie dowódca uroczystości druh Adam Durał – Komendant Gminny Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie złożył Dyrektorowi Biura Terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie druhowi Tadeuszowi Sieniawskiemu meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.

Po podniesieniu flagi związkowej na maszt oraz odegraniu hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rycerze św. Floriana, prezes OSP Łysa Góra Zenon Książkiewicz powitał zebranych gości, po czym przedstawił gościom historię wsi i OSP Łysa Góra.

Wśród przybyłych gości byli: nadbrygadier Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, druh Tadeusz Sieniawski – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, druh Stanisław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle, st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle wraz z oficerami Komendy, druh Zdzisław Gołębiowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie, druh Adam Durał – Komendant Gminny Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie oraz członkowie zarządu gminnego OSP, prezesi i naczelnicy z terenu gminy Nowy Żmigród, a także Franciszek Miśkowicz – Wicestarosta Powiatu Jasielskiego, Grzegorz Pers – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Radosław Kujawski – Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród, Wioleta Sztelma – podinspektor ds. ochrony ppoż., Krzysztof Kłosowski – radny wsi Łysa Góra i Teresa Laskowska – sołtys wsi Łysa Góra.

Ważnym punktem uroczystości było odczytanie przez brygadiera Wacława Pasterczyka Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które nastąpiło z dniem 9 maja 2014 r. Symbolicznego przekazania aktu powołania jednostki OSP Łysa Góra do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze – Zenona Książkiewicza, Wójta Gminy Nowy Żmigród – Krzysztofa Augustyna, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – st. bryg. Wiesława Latoszka dokonał nadbrygadier Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP.

W trackie uroczystości druh Stanisław Święch odczytał okolicznościowy list dla jednostki OSP Łysa Góra przesłany od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, z inicjatywy którego na placu przy budynku domu ludowego i remizy nastąpiło zasadzenie „Dębu Wolności” upamiętniającego 25 lat suwerennej Polski.

Bardzo ważnym dla druhów miejscowej jednostki był moment wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Odznaczeni zostali:

Medalem Złotym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Zbigniew Książkiewicz, Henryk Szot;

Medalem Srebrnym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Jan Zając, Jan Woźniak;

Medalem Brązowym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Wojciech Szymański, Marek Brożyna, Juliusz Pietruś;

Odznaką „Strażak Wzorowy”: Łukasz Kuczała, Wacław Kusz, Roman Nowak; 

Odznaką za „wysługę lat”: Zbigniew Książkiewicz – 30 lat, Zbigniew Kuczała – 25 lat, Jan Woźniak – 25 lat, Roman Kłosowski – 20 lat, Stanisław Polański – 5 lat, Łukasz Wielgosz – 5 lat, Dawid Otrębski – 5 lat, Łukasz Kuczała – 5 lat, Wacław Kusz – 5 lat;

Brązową Odznaką „MDP”: Krzysztof Zając, Sebastian Sypień, Mateusz Książkiewicz, Kamil Brożyna, Mateusz Potera, Artur Grzywacz, Damian Zając, Dominik Kuczała, Jakub Dziwak.

Także Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze w uznaniu szczególnych zasług dla jednostki wyróżnił: nadbrygadiera Bogdana Kuligę – Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Wiesława Latoszka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Krzysztofa Augustyna – Wójta Gminy Nowy Żmigród.

W trakcie trwania okolicznościowych przemówień głos zabrał m.in. Wicestarosta Powiatu Franciszek Miśkowicz, który skierował do druhów jednostki słowa uznania – Podjęliście szczególny trud. Trud wstąpienia do systemu, w którym bierzecie na siebie ciężar obowiązków. Są to szczególne obowiązki, ponieważ będziecie zabezpieczać nie tylko gminę Nowy Żmigród, najbliższe okolice, powiat, ale będzie na Was ciążył obowiązek zabezpieczenia w szerszym zakresie. Cieszę się szczególnie z tego, że wśród Was jest tylu młodych ludzi, czyli jest perspektywa, że ta jednostka będzie wywiązywała się ze wszystkich swoich obowiązków, będzie się rozwijała. Gratuluję Wam tej decyzji i życzę wszelkiej pomyślności – po czym złożył na ręce prezesa jednostki pamiątkowy grawerton.

W trackie uroczystości głos zabrał także Wójt Gminy Krzysztof Augustyn, który podziękował obecnym przedstawicielom struktur PSP i OSP za wsparcie, a także druhom jednostki za kilkuletnie starania o włączenie jednostki w struktury KSRG – odbyte szkolenia, czy starania o pozyskanie środków na zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego jednostce na prowadzenie samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych i włączenie w struktury KSRG.

W bieżącym roku na wyposażenie jednostki trafiły 4 kompletne aparaty nadciśnieniowe zakupione za kwotę 19 440 zł przy znaczącym dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15 000 zł). Pozostała kwota to środki ZOSPRP i budżetu gminy. Na zakup wraz z montażem zintegrowanego systemu alarmowania o wartości 6799,63 zł Gmina uzyskała także 50% wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Zapewniam, że nasza jednostka dołoży wszelkich starań, by zawsze być gotową do służby innym ludziom, niesienia pomocy potrzebującym i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej – powiedział Prezes OSP Łysa Góra Zenon Książkiewicz, dziękując za wszystkie życzenia i miłe słowa, jakie popłynęły w kierunku jednostki.

Więcej o włączeniu jednostki w struktury KSRG w artykule OSP Łysa Góra w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP
90-lecie OSP
90-lecie OSP 90-lecie OSP