^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


szkol lg 1

W dniu 27 sierpnia 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle strażacy z OSP Łysa Góra odbyli coroczne szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji aparatów powietrznych. Uczestnicy szkolenia w części teoretycznej m.in. zapoznali się z obsługą aparatu i jego budową, zasadami ratownictwa i ewakuacji osób. Część praktyczna to: gaszenie pożarów z wykorzystaniem drabin oraz gaszenie pożaru, oddymianie, przeszukanie i ewakuacja osób z zadymionego budynku.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych.

szkol lg 2szkol lg 3

Adam Durał
Komendant Gminny OSP