^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 22 maja 2014 roku w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie dwutygodniowego kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. Do egzaminu w formie pisemnego testu przystąpiło 80 strażaków z jednostek OSP gminy Nowy Żmigród, w tym jedna kobieta.

Zajęcia szkoleniowe przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle z podziałem na dwie części. Część teoretyczna odbyła się w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie zaś część praktyczna w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Jaśle.

Strażacy podczas zajęć zapoznali się m.in. z: podstawowymi zasadami organizacji ochotniczych straży pożarnych, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, taktyką gaszenia pożarów, organizacją akcji ratowniczo-gaśniczej, a także ćwiczyli ze sprzętem pożarniczym.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków - 2014 r. Szkolenie strażaków - 2014 r.

AD

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa