^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Od ponad dwóch tygodni na placu obok Domu Strażaka w Grabaninie odbywają się ćwiczenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Młodzież przygotowująca się do zawodów pożarniczych trenuje na profesjonalnym torze przeszkód, będącym na wyposażeniu sołectwa Grabanina. Nad prawidłowym wykonywaniem wszystkich konkurencji czuwa prekursor MDP według regulaminu CTIF – Władysław Kmiecik − sołtys miejscowości.

W ostatnim czasie, m.in. dzięki organizacji zawodów pożarniczych, zauważa się znaczne zainteresowanie młodzieży strażami, co w konsekwencji skutkuje powoływaniem kolejnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie gminy Nowy Żmigród. Podczas tegorocznych ćwiczeń do zawodów przygotowują się drużyny MDP z: Grabaniny, Łężyn, Łysej Góry, Mytarki, Mytarzy, Nowego Żmigrodu i Toków.

Z góry należą się podziękowania wszystkim opiekunom drużyn MDP, którzy poświęcając swój czas inspirują kolejne pokolenia do strażackiej służby, a młodzieży za chęć zdobywania nowych doświadczeń oraz spędzania czasu w miłej i sympatycznej atmosferze.

Adam Durał
Komendant Gminny OSP