^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


9 września br. na stadionie sportowym w Łężynach punktualnie o godzinie 14.00 uroczystym przemarszem jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Żmigród rozpoczął się Festiwal Inicjatyw Edukacyjnych. Komendant Gminny OSP – Adam Durał na ręce Wójta Gminy Nowy Żmigród Krzysztofa Augustyna złożył raport gotowości jednostek OSP do udziału w Festiwalu.


Festiwal Inicjatyw Edukacyjnych jest jednym z elementów realizowanego przez Gminę projektu pod nazwą „Palimy się do wiedzy – program wsparcia aktywności społecznej i edukacyjnej członków OSP z terenu Gminy Nowy Żmigród”. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, a budżet całego projektu opiewa na kwotę 47 470 zł, z czego 40 349,50 zł pochodzi z budżetu UE natomiast pozostałe 7 120,50 zł z budżetu krajowego.  

Po przywitaniu gości przez Pana Jerzego Dębca – dyrektora GOK-u i zarazem prowadzącego Festiwal, Pani Joanna Kmieć przedstawiła główne elementy realizowanego projektu:
1.  JESTEM LIDEREM – ROZPOZNAJĘ POTRZEBY – cykl warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla każdej jednostki OSP. Głównym celem warsztatów jest pobudzenie motywacji liderów OSP do realizacji działań na rzecz społeczności, uświadomienie znaczenia roli liderów jakie pełnią w swoich środowiskach;
2.  JESTEM LIDEREM – ZASPOKAJAM POTRZEBY – doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie formułowania i realizacji inicjatyw edukacyjnych, budowania projektów pozyskiwania środków na ich realizację;
3.  JESTEM BEZPIECZNY – DAJE BEZPIECZEŃSTWO – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP – 19 mieszkańców naszej Gminy, w tym dwie kobiety, uzyskało tytuł ratownika. Kurs obejmował 25h  zajęć teoretycznych i 41h praktycznych i zakończył się egzaminem kwalifikacyjnym przed niezależną komisją powoływana przez Wojewodę;
4.  FESTIWAL INICJATYW EDUKACYJNYCH – LIDERZY OSP ŁĄCZĄ GMINĘ  to  podsumowanie projektu i jego efektów oraz przedstawienie społeczności umiejętności zdobytych przez strażaków.

Następnie Wójt Gminy Nowy Żmigród – Krzysztof Augustyn wraz ze swoim zastępcą Radosławem Kujawskim wręczyli 19 strażakom zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika medycznego. Wśród tej 19 znaleźli się: Piotr Bilski, Adrian Grzywacz, Konrad Zych, Józef Dziadosz, Bartosz Źrebiec, Joanna Kmieć, Stanisław Kurdziel, Ryszard Kusz, Wacław Kusz, Łukasz Wielgosz, Beata Piekuś-Durał, Łukasz Kudłaty, Konrad Pęcak, Mariusz Kuciński, Krzysztof Baraś, Mariusz Mroczka, Grzegorz Mroczka, Damian Durał i Artur Grzywacz.

Kolejnym punktem programu Festiwalu były zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do udziału w zawodach zgłosiło się 7 drużyn: Mytarka, Łężyny, Łysa Góra, Mytarz, Grabanina, Nowy Żmigród oraz Toki.

Czteroosobowa komisja sędziowska powołana spośród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, pod przewodnictwem bryg. mgr inż. Wacława Pasterczyka bacznie obserwowała i oceniała poszczególne konkurencje sportowe określone międzynarodowym regulaminem CTIF. Pierwsze miejsce z liczbą punktów 1029,8 uzyskała MDP Mytarka, drugie – MDP Mytarz – 1008,3 pkt., trzecie – MDP Łysa Góra – 986,50 pkt., czwarte – MDP Grabanina – 977,60 pkt., piąte – MDP Toki – 972,00 pkt., szóste – MDP Nowy Żmigród – 854,60 pkt. Zgodnie z regulaminem pierwsze miejsce uzyskała także MDP Łężyny, jako drużyna żeńska.

Wręczenia nagród dokonali: Wicestarosta Powiatu Jasielskiego – Franciszek Miśkowicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle – mł. bryg. mgr inż. Bogdan Ziemba, Wójt Gminy Nowy Żmigród – Krzysztof Augustyn, Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród – Radosław Kujawski.

„Druhowie OSP na start” – to konkurencje sportowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. W konkurencji przeciąganie liny zwyciężyła OSP Gorzyce. Zwycięzcą konkurencji „rzut prądownicą spod kolana” okazała się jednostka z Łysej Góry, a ostatniej konkurencji „skakanka z węża strażackiego” – OSP Kąty. 

Także uczestnicy kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zaprezentowali widzom zgromadzonym na stadionie sportowym w Łężynach umiejętności, jakie pozyskali w zakresie ratownictwa. Na płycie boiska odbył się pokaz ratownictwa technicznego i medycznego. 

Podczas Festwalu Inicjatyw Edukacyjnych trwały trzy panele dyskusyjne na następujace tematy:

Panel dyskusyjny - JESTEM LIDEREM – ROZPOZNAJĘ POTRZEBY - prowadzący – Adam Durał

Panel dyskusyjny - JESTEM LIDEREM – ZASPOKAJAM POTRZEBY - prowadzący – Radosław Kujawski

Panel dyskusyjny - JESTEM BEZPIECZNY – DAJE BEZPIECZEŃSTWO - prowadzący – Joanna Kmieć

Realizacja projektu z pewnością przyczyniła się do zwiększenia aktywności mieszkańców w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. W ramach prowadzonego doradztwa przygotowano kilka wniosków o dofinansowanie, które będą składane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych w chwili ogłoszenia naboru przez instytucje grantowe. 

fot. M. Durał, A. Durał

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego