^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 9–10 października 2012 r., na terenie Gminy Nowy Żmigród odbyły się przeglądy techniczne jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych. Przeglądy zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy ds. ochrony przeciwpożarowej oraz komendanta gminnego ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie.

Zakres przeglądu obejmował m.in.: sprawdzenie sprawności sprzętu ppoż., łączności oraz alarmowania, wyposażenia technicznego, dokumentacji, stanu i estetyki remiz. Miał on na celu sprawdzenie wszystkich jednostek z terenu gminy oraz dokonanie oceny stanu i gotowości operacyjnej, która po szczegółowej analizie przez KP PSP w Jaśle zostanie dostarczona w terminie późniejszym.

Strażacy przygotowują się do kontroli − każda z jednostek chce wypaść jak najlepiej.