^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach 14 października br. obchodziła jubileusz swojego 100-lecia. W imieniu organizatorów uroczystość otworzył i przybyłych gości przywitał Prezes OSP Toki Jan Giemza, po czym na plac uroczystości wkroczył pododdział straży pożarnej uformowany z miejscowych strażaków i dowódca pododdziału druh Robert Telma złożył raport gotowości jednostek OSP do udziału w uroczystościach.

Następnie druh Julian Hnat przedstawił rys historii jednostki i złożył podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób przez te 100 lat przyczynili się do istnienia tej jednostki, do wspomagania jej majątku i wyszkolenia bojowego.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach za swoją 100-tu letnią działalność odznaczona została Złotym Znakiem Związku – najwyższym odznaczeniem związkowym, a zasłużeni działacze i członkowie OSP Toki otrzymali za swoją długoletnią, nienaganną i ofiarną służbę społeczną w szeregach OSP zaszczytne wyróżnienia:

Medal złoty:
–  Krzsztof Telma,                              
–  Stanisław Kurdziel,                             
–  Krzysztof Czaja;                                   
Medal srebrny:
–  Władysław Durał,                              
–  Julian Hnat,                                
–  Adam Doktor,                    
–  Władysław Gronek;                             
Medal brązowy:
–  Waldemar Musiał,                             
–  Mirosław Jasionowicz;           
Odznaka Wzorowego Strażaka:
– Marcin Telma.        

Dekoracji  odznaczonych dokonali Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie druh Tadeusz Sieniawski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Jaśle druh Stanisław Święch. 

 Uroczystość uświetniło Ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny  Pożarniczej.

Zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, po czym Prezes jednostki podziękował za wszystkie życzenia i miłe słowa, jakie popłynęły w kierunku jednostki i strażaków. Zapewnił, że jednostka dołoży wszelkich starań by zawsze być gotową do służby innym ludziom, niesienia pomocy potrzebującym i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy i w całym rejonie. Cześć oficjalną uroczystości zakończyła Msza Św. w intencji strażaków OSP Toki.

tekst: ep
fot.: db
Kopiowanie i powielanie treści lub grafiki zawartej na stronie bez zgody autora jest zabronione.