^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 3 sierpnia 2013 r. w Skołyszynie odbyły się pierwsze Powiatowe Mistrzostwa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Celem mistrzostw było sprawdzenie wiedzy i poziomu wyszkolenia jednostek OSP powiatu jasielskiego z zakresu kpp. W zmaganiach wystartowało osiem czteroosobowych zespołów z: Dębowca, Kołaczyc, Lisowa, Łysej Góry, Osobnicy, Skołyszyna, Święcan i Warzyc.

Mistrzostwa rozpoczęły się częścią teoretyczną, podczas której dwóch strażaków z każdej OSP rozwiązywało test pisemny, a następnie przystąpiono do części praktycznej, którą stanowiły trzy upozorowane zdarzenia na terenie gminy Skołyszyn (nieprzytomny topielec, potrącony motocyklista, upadek z dużej wysokości). Zadaniem zespołów ratowniczych było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ustalenie ilości i stanu poszkodowanych oraz okoliczności zdarzenia, powiadomienie odpowiednich służb oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Każde zdarzenie oceniał sędzia przyznając odpowiednią ilość punktów według karty ocen.

Największą ilość punktów po dwóch konkurencjach, tym samym zdobywając I miejsce, uzyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze reprezentująca gminę Nowy Żmigród. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Łukasz Wielgosz, Tomasz Książkiewicz, Józef Grzywacz, Ryszard Kusz. Okazały puchar za zajęcie I miejsca z rąk prezesa Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józefa Biernackiego odebrał dowódca zespołu dh Łukasz Wielgosz.

Kolejne miejsca zajęły jednostki: II – Skołyszyn, III – Dębowiec, IV – Kołaczyce, V – Święcany, VI – Lisów, VII – Osobnica, VIII – Warzyce.

W klasyfikacji indywidualnej również tryumfował zawodnik OSP Łysa Góra dh Tomasz Książkiewicz przed Stanisławem Grzegorczykiem z OSP Święcany i Sebastianem Michalskim z OSP Dębowiec. Nagrody w tej kategorii ufundowała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Sędziowie mistrzostw oraz zaproszeni goście podkreślali wysoki profesjonalizm, jakim zaprezentowały się uczestniczące jednostki. Podkreślili także trafność organizowanej imprezy, która służy doskonaleniu umiejętności ratowniczych wykorzystywanych tak często podczas prawdziwych zdarzeń.

Strażacy z gminy Nowy Żmigród kładą szczególny nacisk na rozwój ratownictwa medycznego uczestnicząc w kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy organizowanych na terenie gminy. W ostatnich dwóch latach w zakresie tym przeszkolonych zostało ponad 100 strażaków.

tekst: ad

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa