^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W czwartek do jednostek OSP z terenu gminy Nowy Żmigród trafił sprzęt ratujący życie o wartości 42 358,00 zł. Jego uroczyste przekazanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Górniak, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego KP w Jaśle mł. bryg. Sławomir Madejczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Zdzisław Gołębiowski, Komendant Gminny ZOSP RP Adam Durał, Wójt Gminy Grzegorz Bara wraz z Zastępcą Radosławem Kujawskim oraz druhowie z jednostek, które otrzymały sprzęt.

Dla jednostek zostały zakupione: defibrylator (dla OSP Skalnik), 2 torby ratownicze PSP R1 wraz z deskami ortopedycznymi (Dla OSP Łysa Góra i OSP Toki), 10 toreb ratowniczych OSP R1 i 10 desek ortopedycznych (dla OSP Brzezowa, OSP Desznica, OSP Gorzyce, OSP Grabanina, OSP Kąty, OSP Makowiska, OSP Mytarka, OSP Mytarz, OSP Siedliska Żmigrodzkie i OSP Stary Żmigród).

Jako Państwowa Straż Pożarna bardzo cieszymy się, że tyle sprzętu trafia do jednostek ochrony przeciwpożarowej – mówił obecny Komendant PSP w Jaśle.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, priorytet: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem − nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości udzielił Gminie Nowy Żmigród dotacji celowej na realizacje zadań w kwocie 41 922,54 zł.

Ponadto OSP Nowy Żmigród otrzymała deskę ortopedyczną zakupioną ze środków budżetu gminy, o OSP Toki po otrzymaniu kompletnej torby PSP R1 przekazała posiadaną na stanie kompletną torbę OSP R1 dla OSP Łężyny. 

Cały czas nasi strażacy dokształcają się na różnego rodzaju szkoleniach i kursach, także na szkoleniu podstawowym, które jest organizowane w KP w Jaśle. Gdy przyjdzie użyć – odpukać – tego sprzętu, myślę, że z powodzeniem damy sobie radę – zapewniał Komendant Gminny.

Do 6 jednostek: Łysa Góra, Nowy Żmigród, Mytarz, Mytarka, Nienaszów, Toki, Nowy Żmigród, trafiło także po 2 szt. radiotelefonów zakupionych ze środków gminnych, które mają na celu poprawienie komunikacji pomiędzy strażakami podczas akcji ratunkowych, kierowania ruchem czy podczas różnego rodzaju uroczystości.

Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018
Przekazanie spr...
Przekazanie sprzętu - 14.06.2018 Przekazanie sprzętu - 14.06.2018