^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W sobotę 16 czerwca br. w Domu Ludowym w Mytarce odbyło się szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym dla strażaków z gminy Nowy Żmigród. W szkoleniu tym udział wzięło 20 strażaków z dziesięciu jednostek OSP tj.: Gorzyce, Kąty, Makowiska, Nienaszów, Grabanina, Łężyny, Skalnik, Siedliska Żmigrodzkie, Stary Żmigród, Nowy Żmigród. W 2017 roku przeszkoleni zostali strażacy z pozostałych OSP.

Strażacy w części teoretycznej szkolenia zapoznali się z takimi zagadnieniami jak:
1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się  z nimi wiążą.
3. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem.
4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego  zatrzymania się.

Część praktyczna polegała na sprawdzeniu stopnia opanowania materiału w warunkach symulowanych (rzeczywistych) na odcinku drogi wojewódzkiej nr 993.

Adam Durał

Strazacy kierują ruchem 1