^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


remiza gorzyceFirma Handlowo-Usługowo-Wytwórcza ELBUD-2 s.c. z Gorlic będzie wykonawcą inwestycji gminnej polegającej na remoncie i termomodernizacji budynku remizy OSP w Gorzycach. Wykonane zostaną m.in.: izolacje fundamentów, elewacja budynku (ocieplenie budynku i tynki), płytka odbojowa, instalacja odgromowa, oświetlenie zewnętrzne, okładziny okapu, orynnowanie i śniegołapy.

Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie trzech miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Finansowane jest w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy. Jego koszt to 28 tys. zł.