^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 26 – 27 października 2016 r., we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Żmigród odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne. Przeglądy te przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy ds. ochrony przeciwpożarowej oraz komendanta gminnego OSP w Nowym Żmigrodzie.

Zakres przeglądu obejmował sprawdzenie m.in.: stanu technicznego, konserwacji oraz bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego, aktualności dokumentów pojazdów i kierowców, dokumentację Jednostki Operacyjno-Technicznej, stanu wyposażenia przeciwpożarowego oraz stanu ładu i porządku w strażnicach OSP.

Odpowiedzialnymi za utrzymanie pełnej gotowości bojowej sprzętu oraz pojazdów pożarniczych w każdej OSP są wyznaczeni kierowcy – konserwatorzy sprzętu, którzy, na co dzień dbają o sprawność pojazdów, aby w razie wezwania do działań ratowniczo-gaśniczych sprzęt był sprawny i gotowy do użycia.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek OSP do przeglądów, które z należytą starannością dbają o powierzony sprzęt i mienie, co przekłada się w praktyce na szybkie i skuteczne podjęcie działań ratowniczych. Strażacy do końca października tego roku interweniowali już w 115 zdarzeniach, które miały miejsce na terenie naszej gminy.

Adam Durał

przeglady osp 2016 1

przeglady osp 2016 2

przeglady osp 2016 3