^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Budynek OSP w Siedliskach Żmigrodzkich od 2012 r. sukcesywnie rozbudowywano o część socjalno-techniczną z przebudową istniejących pomieszczeń. Wybudowano nowe pomieszczenia kotłowni, kompletny węzeł sanitarny z łazienką dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne, w tym kuchnię, którą wyposażono w niezbędny sprzęt oraz pomieszczenia magazynowe na potrzeby sołectwa. Przebudowano pomieszczenia klatki schodowej i sali świetlicowej, którą jednocześnie powiększono, wykonano nowe ujęcie wody oraz wymieniono całkowicie instalację elektryczną i gazową.

W ubiegłym roku wykonano elewację budynku, płytkę odbojową, częściowo instalację odgromową oraz zagospodarowanie skarpy z nasadzeniem krzewów.

W 2016 r. zrealizowana została ostatnia znacząca część inwestycji dotycząca samego budynku, na którą składały się: roboty wykończeniowe i instalacyjne na parterze budynku, wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z technologią kotłowni, wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku, dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów parteru oraz utwardzenie terenu przy studni.

siedliska3

Prace sfinansowane zostały z budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego miejscowości.

Do wykonania pozostało: częściowe ułożenie kostki na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, rozebranie starych toalet, utwardzenie terenu wokół budynku oraz wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła.