^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


11 czerwca 2016 r. w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie podsumowujący pięcioletni okres działalności. Zjazd rozpoczął się od wniesienia sztandaru Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie oraz odegraniu hymnu Związku OSP RP „Rycerze św. Floriana”.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został wybrany dh Zdzisław Gołębiowski.

 

Przewodniczący Zjazdu powitał licznie przybyłych delegatów ze wszystkich jednostek OSP oraz zaproszonych gości w osobach:
– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Stanisław Święch,
– Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Dominik Rzońca,
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle str. bryg. Wiesław Latoszek,
– Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara,
– Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Piotr Suski,
– Radni Powiatowi: Franciszek Miśkowicz oraz Andrzej Stachurski,
– Gminny Kapelan strażaków ks. Henryk Maguda,
– Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski.

Kolejnym punktem Zjazdu było wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:
– Stanisław Skała – OSP Grabanina,
– Piotr Smoleń – OSP Gorzyce,
– Stanisław Szczęch – OSP Nienaszów.

Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:
– Witold Bęben – OSP Mytarka,
– Dawid Gołębiowski-Bugno – OSP Nowy Żmigród.

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:
– Grzegorz Bara – Wójt gminy Nowy Żmigród,
– Wioleta Sztelma – inspektor do spraw ochrony ppoż.,
– Wiesław Rogowski – Komendant Komisariatu Policji,
– Łukasz Mastej – OSP Makowiska.

Dyplomami uznania w podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Gminny Nowy Żmigród wyróżnieni zostali: Bożena Kmiecik, Tadeusz Mroczka, Paweł Wójcik, Jan Pietruś, Bogdan Majka, Stanisław Skała, Jan Lelko, Stanisław Szczęch, Marek Telma, Krzysztof Paja, Jan Fornal, Mariusz Marchewka, Łukasz Czekaj.

Obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił Komendant Gminny dh Adam Durał. W sprawozdaniu tym omówił szczegółowo wszystkie obszary działalności Zarządu Gminnego począwszy od: liczby strażaków, odbytych uroczystościach, stanu budynku remiz, przyznanych odznaczeniach, poprzez: udział w działaniach ratowniczych, pokazach, ćwiczeniach, zawodach sportowo-pożarniczych, zorganizowanych szkoleniach, działalności wśród dzieci i młodzieży, zrealizowanych zakupach pojazdów oraz sprzętu pożarniczego, przyznanych środkach finansowych, a skończywszy na podziękowaniach dla władz samorządowych, władz związkowych wyższego szczebla, Komendy Powiatowej PSP, a przede wszystkim strażaków ochotników za pełen poświęcenia trud, który umacnia miejsce strażaków w życiu społecznym, za wkład pracy w czynach społecznych oraz udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Na wniosek Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie w głosowaniu jawnym wybrali 19-osobowy nowy Zarząd, który podczas przerwy ukonstytuował się następująco:
– Zdzisław Gołębiowski – prezes,
– Jan Woźniak – wiceprezes,
– Małgorzata Marciniec – wiceprezes,
– Adam Durał – komendant gminny,
– Dariusz Buczakowski – sekretarz,
– Henryk Czaja – skarbnik,
– Roland Palcar, Piotr Smoleń, ks. Henryk Maguda – członkowie prezydium.

Delegatami na Zjazd Powiatowy wybrani zostali: Adam Durał, Zdzisław Gołębiowski, Małgorzata Marciniec, Roland Palcar, Jan Pietruś i Jan Woźniak.

Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy podziękowali za dotychczasową współpracę i gratulowali nowemu Zarządowi, życząc wielu sukcesów w dalszej działalności.

Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP
Zjazd gminny OS...
Zjazd gminny OSP Zjazd gminny OSP