^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


4 czerwca w Desznicy odbył się jubileusz 70-lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w Kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy przez kapelana strażaków ks. Henryką Magudę. Po niej uczestnicy przeszli na plac przy szkole podstawowej, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości.

Po otwarciu uroczystości przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Jerzego Dębca, dowódca uroczystości druh Krzysztof Gądek złożył Członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku, zarazem Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Dominikowi Rzońcy meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.

Jubileuszową uroczystość zaszczycili przedstawiciele samorządu gminnego, struktur powiatowych PSP oraz goście z Rodingersdorf w Austrii, których w imieniu wszystkich członków OSP Desznica przywitał druh Stanisław Piwowarczyk, po czym przedstawił w zarysie historię jednostki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Desznicy powstała w 1946 r., a jej założycielem był ówczesny sołtys Antoni Warzocha, który to pełnił funkcje naczelnika OSP przez 10 lat. Stan członków liczył 12 druhów.

W 1956 r. funkcję naczelnika straży objął Jan Grzywacz. Pełnił ją przez 36 lat, prezesem był druh Edward Kornel, a Jan Warzecha jednocześnie pełnił funkcje mechanika samochodowego, sekretarza oraz skarbnika. Straż liczyła na ówczesny czas 18 druhów czynnych. Przy pomocy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej, z inicjatywy kapitana pożarnictwa Karola Stawarskiego została zakupiona sikawka ręczna przewoźna, którą zamontowano na wozie konnym wraz z usprzętowieniem. W 1966 r. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle przekazała motopompę M-200, tzw. Leopolie, która służyła straży do 1985 r. Po tym czasie zamieniono ją na pompę M-400, a po dwóch latach zastąpiono na Po 3-m-800. W 1996 r. otrzymano nową pompę Po 5-m-800. W 1994 r. Straż Pożarna otrzymała nieodpłatnie od OSP Łężyny samochód Żuk i wózek na węże. Samochód ten był w dużej mierze wyeksploatowany i zużyty, dlatego też czyniono starania o zakup młodszego samochodu. W 1997 r. udało się zakupić 8-letniego Żuka, którego trzeba było uzbroić na wóz bojowy.

Straż Pożarna od chwili jej założenia nie posiadała remizy, ani żadnego pomieszczenia na sprzęt pożarowy. Sprzęt był trzymany w zagrodach u miejscowych rolników za symboliczną odpłatnością, dlatego też początkiem lat dziewięćdziesiątych członkowie straży pożarnej na czele z ówczesnym prezesem Stanisławem Piwowarczykiem, naczelnikiem Andrzejem Grzywaczem i wiceprezesem Czesławem Brejem rozpoczęli gromadzić materiały na budowę remizy. Całość budowy została wykonana w czynie społecznym, przy dużym zaangażowaniu wszystkich strażaków. W 1994 r. uroczyście poświęcono i przekazano budynek remizy do użytku. Przy dużym zaangażowaniu i staraniach członków straży w 2009 r. zakupiono z Austrii samochód pożarniczy typu Volkswagen LT-35 używany, za symboliczną kwotę. Samochód udało się zakupić dzięki dobrej i koleżeńskiej współpracy naszej jednostki z jednostką straży pożarnej z Austrii, z miejscowości Rodingersdorf.

W ostatnich latach na wyposażenie straży trafiło umundurowanie osobiste strażaka tj. rękawice, obuwie, kominiarki oraz armatura wodna, piła do drewna, radiotelefony Motorola, a także Motopompa TOHATSU, na którą złożyły się środki finansowe Urzędu Gminy, Związku OSP RP oraz WFOŚiGW. Straż w chwili obecnej jest dobrze wyposażona, a druhowie strażacy Jednostki Operacyjno-Technicznej w liczbie 12 gotowi do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w swojej miejscowości i nie tylko.

Zasłużeni działacze i członkowie OSP Desznica otrzymali za swoją długoletnią, nienaganną i ofiarną służbę społeczną w szeregach OSP zaszczytne wyróżnienia.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
1. Andrzeja Grzywacza,
2. Mieczysława Parylaka,
3. Antoniego Sochackiego;

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
1. Andrzeja Kazeckiego,
2. Andrzeja Krzyżaka,
3. ks. Józefa Obłoja,
4. Jana Warzochę;

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
1. Wojciecha Giemzika,
2. Adriana Grzywacza;

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczono:
1. Marka Doktóra,
2. Franciszka Giemzika,
3. Mateusza Kazeckiego.

„Odznaką za wysługę lat” odznaczono:
– 50 lat: Józefa Doktóra, Mieczysława Parylaka, Stanisława Piwowarczyka;
– 40 lat: Andrzeja Grzywacza, Wiesława Kmiecika, Jana Żarnowskiego;
– 30 lat: Andrzeja Kazeckiego, Mieczysława Koguta, Antoniego Sochackiego, Jana Żarnowskiego;
– 20 lat: Janusza Doktóra, Andrzeja Krzyżaka, Jana Warzochę;
– 15 lat: Krzysztofa Gądka, Andrzeja Łęczyckiego, Sławomira Żarnowskiego;
– 10 lat: Adriana Grzywacza, Zenona Koconia, Grzegorza Parylaka;
– 5 lat: Mateusza Kazeckiego.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Żmigrodzie również wyróżnił okolicznościowymi dyplomami: druha Stanisława Piwowarczyka, druha Janusza Doktóra, druha Krzysztofa Gądka oraz okolicznościową statuetką jednostkę OSP Desznica. Także Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Desznicy w uznaniu szczególnych zasług wyróżnił kilku strażaków i mieszkańców.

Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu wyróżnionych i odznaczonych. Serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia i miłe słowa, jakie popłynęły w kierunku naszej jednostki. Zapewniam, że nasza jednostka dołoży wszelkich starań by zawsze być gotową do służby innym ludziom, niesienia pomocy potrzebującym i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej – powiedział Stanisław Piwowarczyk, zabierając głos w imieniu wyróżnionych.

70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja
70-lecie OSP De...
70-lecie OSP Desznica - relacja 70-lecie OSP Desznica - relacja

1.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Zarządzanie kryzysowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa