^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców zadań pn. „Kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku Remizy OSP w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie” oraz „Rozbudowa budynku Remizy OSP w miejscowości Desznica”.

Budynek OSP w Siedliskach Żmigrodzkich od 2012 r. sukcesywnie rozbudowywano o część socjalną – kotłownię, magazyny, sanitariaty oraz kuchnię. W ubiegłym roku wykonano elewację budynku, płytkę odbojową, instalację odgromową oraz zagospodarowanie terenu. W 2016 r. zrealizowana zostanie ostatnia znacząca część inwestycji, na którą składają się: roboty wykończeniowe i instalacyjne na parterze budynku, wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z kotłownią, wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku, dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów parteru oraz zagospodarowanie terenu przy studni wody pitnej. Wyłoniony wykonawca – firma Usługowo-Handlowa „KRIS-BUD” z siedzibą w Gbiskach wykona prace za 55 000 zł.

Gmina przystąpiła także do rozbudowy o część kulturalną istniejącego budynku OSP w Desznicy. W bieżącym roku firma GOR-BUD s.c. z Gorlic wykona I etap inwestycji – roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne i fundamentowe oraz instalacje kanalizacyjne i podkłady pod posadzkę. Jej wartość wynosi 32 540,72 zł.

W obu miejscowościach prace mają zakończyć się we wrześniu br. Finansowane są z budżetu gminy, w tym funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości.