^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


DAF Grabanina 2W ubiegłą sobotę w Grabaninie odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania tamtejszej jednostce OSP samochodu pożarniczego marki DAF. Pojazd przekazany został nieodpłatnie na rzecz gminy Nowy Żmigród w lutym br. przez samorząd gminy Krościenko Wyżne.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Radosław Kujawski, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, Komendant Gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał, sołtys wsi Grabanina Dawid Kmiecik oraz strażacy z jednostki OSP Grabanina i strażacy z jednostki OSP KSRG Pustyny, w gminie Krościenko Wyżne.

Po oficjalnym przekazaniu pojazdu nastąpiła prezentacja jego parametrów i wyposażenia. Samochód, do którego przeniesiono również wyposażenie z posiadanego dotychczas Żuka, posiada autopompę o wydajności 2400 l/min., 2 szt. szybkiego natarcia oraz zbiornik wodny o pojemności 3000 l.

Pozyskany samochód znacznie zwiększy gotowość bojową jednostki, umożliwiając prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w szerszym zakresie – jednostka będzie mogła być dysponowana do pożarów budynków, a samochód może posłużyć również jako zaopatrzenie wodne dla innych jednostek.