^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


1 marca 2016 roku w Skalniku odbyło się przekazanie hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego firmy LUKAS. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalniku funkcjonująca w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego przekazała na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach jeden z posiadanych zestawów hydraulicznych. W skład zestawu wchodzi: pompa, wąż, nożyce hydrauliczne oraz rozpieracz ramieniowy.

Na wyposażeniu OSP KSRG Skalnik nadal znajduje się wysoce specjalistyczny zestaw ratownictwa technicznego firmy HOLMATRO, w którego skład wchodzi kilka narzędzi hydraulicznych. Jednostka posiada także ręczny zestaw hydrauliczny.

Jednostka OSP Toki w ostatnim czasie bardzo często dysponowana jest przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle do zdarzeń drogowych w odcinku drogi wojewódzkiej nr 992 Łężyny – Nowy Żmigród. Posiadany zestaw hydrauliczny umożliwi strażakom podjęcie działań ratowniczych związanych z wykonaniem dostępu do osób poszkodowanych znajdujących się w pojazdach.

Uczestniczący w przekazaniu Wójt Gminy Grzegorz Bara oraz Komendant Gminny OSP Adam Durał podziękowali Zarządowi OSP Skalnik za przekazanie sprzętu podkreślając, iż rozmieszczenie zestawów hydraulicznych w jednostkach OSP KSRG Skalnik, OSP KSRG Łysa Góra, OSP Nowy Żmigród, OSP Toki pozwala na szybkie podjęcie działań ratowniczych na całym obszarze gminy Nowy Żmigród.

OSP Toki ze spr...
OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym
OSP Toki ze spr...
OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym
OSP Toki ze spr...
OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym
OSP Toki ze spr...
OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym
OSP Toki ze spr...
OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym OSP Toki ze sprzętem hydraulicznym

Adam Durał
Komendant Gminny OSP