^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 5 – 8 października 2015 r. w Domu Ludowym w Mytarce odbyło się szkolenie Naczelników OSP dla strażaków ochotników z gminy Nowy Żmigród oraz powiatu jasielskiego. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do pełnienia funkcji naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej.

Funkcja Naczelnika OSP odgrywa bardzo ważną rolę w strukturach Związku OSP RP, cieszy się również dużym prestiżem i uznaniem lokalnego społeczeństwa. Jest także bardzo odpowiedzialna, gdyż na Naczelniku OSP spoczywa wiele obowiązków i zadań do realizacji, takich jak m.in. kierowanie działalnością Jednostki Operacyjno–Technicznej OSP, dowodzenie działaniami ratowniczymi, kierowanie zasobami ratowniczymi wchodzącymi w skład JOT, zabezpieczenie sprawności technicznej sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu OSP, nadzór nad utrzymaniem pełnej gotowości bojowej jednostki OSP, nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz badań lekarskich ratowników OSP, współpraca z organami administracji publicznej i jednostkami PSP, organizacja ćwiczeń, szkoleń oraz przygotowanie drużyn do udziału w zawodach sportowo-pożarniczych OSP i MDP.

Całą tematykę zagadnień zgodną z systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych – Komendy Głównej PSP przedstawili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz funkcyjni Związku OSP RP.

W egzaminie potwierdzającym nabyte kwalifikacje udział wzięli Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Jaśle bryg. Wacław Pasterczyk, Komendant Gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał.

Wójt Gminy Grzegorz Bara podziękował za udział w szkoleniu strażakom, którzy poświęcając swój wolny czas podnoszą swoje kwalifikacje. Wyraził również zadowolenie, iż większość szkolących się to strażacy młodzi, strażacy na których w przyszłości opierać się będzie realizacja założeń ochrony przeciwpożarowej w miejscowościach naszej gminy. Wójt podziękował również Komendantowi Gminnemu OSP za realizację szeregu szkoleń dla strażaków ochotników z gminy Nowy Żmigród, które odbyły się w ostatnim okresie podkreślając, iż dobrze wyszkolony strażak wyposażony w odpowiedni sprzęt jest gwarancją skutecznego niesienia pomocy potrzebującym.

Uczestnikami szkolenia byli strażacy skierowani przez macierzyste jednostki OSP.

Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP
Szkolenie Nacze...
Szkolenie Naczelników OSP Szkolenie Naczelników OSP

Adam Durał