^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W niedzielę 30 sierpnia br. na stadionie sportowym w Osieku Jasielskim odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze. W zawodach wzięły udział najlepsze drużyny z gmin powiatu jasielskiego. Gminę Nowy Żmigród reprezentowały: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Mytarki w kategorii dziewcząt, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Łysej Góry w kategorii chłopców oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Łysej Góry w grupie „A”.

 

 

 

Zawody rozpoczęły się zbiórką pododdziałów, podczas której dowódca uroczystości Komendant Gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie druh Adam Durał złożył na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle druha Stanisława Święcha meldunek o gotowości drużyn OSP i MDP do IX Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

W zawodach wystartowało łącznie piętnaście drużyn. Wszystkie drużyny reprezentujące gminę Nowy Żmigród uplasowały się na podium w swoich kategoriach, co potwierdza wysoki poziom wyszkolenia młodzieży oraz strażaków z jednostek OSP naszej gminy. Drużyny zajęły kolejno: MDP Mytarka dziewczęta − III miejsce, MDP Łysa Góra chłopcy − III miejsce, OSP Łysa Góra − II miejsce.

Słowa podziękowania kieruję do najmłodszych uczestników z drużyn MDP, którzy pomimo okresu wakacyjnego dzielnie przygotowywali się do zawodów pod okiem swoich opiekunów − Łukasza Kudłaty (MDP Mytarka) oraz Ryszarda Kusz (MDP i OSP Łysa Góra).

Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy i medale, które wręczyli im: Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle druh Stanisław Święch oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek.

Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Powiatowe Zawod...
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

Adam Durał