^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle w porozumieniu z Dyrekcją Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy, zorganizowała 11 lipca br. dla Przewodniczących KGW i Członkiń Gminnej Rady KGW wyjazd do Skansenu Karpacka Troja.


Program wyjazdu, w którym uczestniczyły członkinie KGW oraz zespół śpiewaczy "Pokolenie", obejmował zwiedzanie skansenu oraz prezentację informacji o 10 latach działalności Powiatowej Rady KGW w Jaśle.

W trakcie oficjalnej części, dyplomy uznania za wkład w rozwój i działalność Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich otrzymało 5 kobiet z terenu naszej gminy: Maria Adamska, Krystyna Źrebiec, Maria Homlak, Krystyna Kielar oraz Emilia Dębiec.

Podczas prezentacji artystycznej zespołu "Pokolenie", reprezentantki gminy Nowy Żmigród wręczyły kwiaty Pani Genowefie Szerląg z Jasła – jako wyraz uznania za wieloletnią społeczną i bezinteresowną działalność w Kołach Gospodyń na terenie gminy Nowy Żmigród.