^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród zaprasza do udziału w projekcie "Palce lizac - edukacja od kuchni" - projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funudzu Społecznego. 

W ramach projektu przewidziano między innymi:

- „Proziak czy kebab – lokalne dziedzictwo kulinarne jako element rozwoju obszarów wiejskich” – 8 godzinny warsztat dla 20 osób (18 kobiet, 2 mężczyzn). Przeprowadzany zostanie 8-godzinny warsztat dla 20os, którego celem jest wskazanie dziedzictwa kulinarnego jako istotnego elementu rozwoju i promocji wsi oraz nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w tym zakresie. Zakres: czym jest produkt lokalny? Identyfikacja lokalnych produktów kulinarnych, kuchnia w marketingowej koncepcji produktu, regulacje prawne – produkty regionalne i tradycyjne. Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w materiały zwiększające efektywność warsztatów – tj. materiały szkoleniowe i dodatkowe ćwiczenia przygotowanie przez prowadzących. 

- „Jak nas widzą – czyli jak się prezentować” – 16 godzinne warsztaty dla 20 osób (18 kobiet, 2 mężczyzn) z zakresu prezentacji produktów kulinarnych. Planuje się przeprowadzenie 16-godzinnego warsztatów dla 20 os. z zakresu prezentacji produktów kulinarnych. Jego tematyka to: obsługa gości, przygotowanie i dekoracja potraw, przygotowanie i obsługa stoiska wystawienniczego. Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w materiały zwiększające efektywność warsztatów – tj. materiały szkoleniowe i dodatkowe ćwiczenia przygotowanie przez prowadzących  

- „Palce lizać – warsztaty kuchni regionalnej” – 40 godzin warsztatów dla 20 osób (18 kobiet, 2 mężczyzn), których celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności gastronomicznych typowych dla lokalnej i regionalnej kuchni.Przeprowadzony zostanie 40 godzinny warsztat, w którym uczestniczyć będzie 20 osób. Celem spotkań jest zwiększenie wiedzy i umiejętności gastronomicznych typowych dla lokalnej i regionalnej kuchni. W zajęciach kulinarnych wykorzystane zostaną indywidualne pomysły oraz wiedza oparta na tradycjach przekazanych przez przodków uczestników.  

- „Spisane – niezapomniane” – wydanie broszury „Kuchnia naszych pradziadków” – 400 szt – 20 stronnicowej broszuryPo zakończeniu warsztatów kuchni regionalnej zadaniem jego uczestników będzie zgromadzenie jak największej ilości tradycyjnych, lokalnych przepisów kulinarnych, opracowanie podpowiedzi dotyczących sporządzania przepisów i innych informacji, zapisanie ich i wysłanie do opracowania materiału przez specjalistę w formie broszury „Kuchnia naszych pradziadów”. Pozycja ta zostanie wydrukowana i rozpowszechniona w lokalnej społeczności Publikacja ta będzie miała charakter zarówno upowszechniający rezultaty projektu, jak również zachęcać będzie mieszkańców gminy Nowy Żmigród do podejmowania podobnych działań. 

- „Pokażmy – zaraźmy” – uroczyste podsumowanie projektu Miejsce podsumowania: Dom Ludowy Kąty W celu zaprezentowania wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz zachęcenia innych mieszkańców gminy do podejmowania działań na rzecz rozwoju edukacji lokalnego środowiska zorganizowane zostanie w Nowym Żmigrodzie uroczyste spotkanie. Udział w nim wezmą lokalne władze, zaproszeni zostaną przedstawiciele grup formalnych i nieformalnych działających na naszym terenie, liderzy społeczni. W czasie spotkania będą mogli oni zapoznać się z rezultatami projektu, otrzymają przygotowaną publikację, skorzystają też z poczęstunku przygotowanego przez uczestników projektu. Zarówno poczęstunek jak i scenariusz spotkania opracowane zostaną przez uczestników projektu. Szacowana liczba uczestników spotkania to około 100 osób. 

Kryteria udziału w projekcie:
- miejsce zamieszkania na terenie gminy
- wiek do 60 lat.

Zgłoszeń do projektu należy dokonywać u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy w nowym Żmigrodzie w pokoju 26 do dnia 31 lipca 2012 r.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa