^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 W maju Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród podpisało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podarpackiego umowę o ofinansowanie projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Gorzyce, Skalnik i Sadki”, którego przedmiotem będzie budowa mini placów zabaw w tychże miejscowościach. Wyposażenie każdego placu stanowić będą urządzenia do zabawy i rekreacji, posiadające certyfikaty  bezpieczeństwa: huśtawka wagowa, karuzela 4-osobowa, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie, zestaw ogrodowy, kosz i tabliczka informacyjna. Inwestycje zostaną zrealizowane do końca sierpnia br.

Projekt, którego wartość oszacowano na 33 tys. zł jest już czwartym tego typu przedsięwzięciem utworzonego w 2011 r. Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród, realizowanym w ramach tzw. „małych projektów” PROW 2007–2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”. W 2012 r. place zabaw zamontowano przy Zespole Szkół w Kątach, Nienaszowie i Łężynach.

Plac zabaw w Nienaszowie

Plac zabaw w Nienaszowie

Plac zabaw w Łężynach

Plac zabaw w Łężynach

Plac zabaw w Kątach

Plac zabaw w Kątach

tekst: ep
fot.: ła