^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wójt Gminy Nowy Żmigród ogłasza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

Czytaj więcej...

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików. Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi  i innych gatunków zwierząt. Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń. 

Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje:
1. Istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok świń.
2. Padłe świnie muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego.
3. Rolnik nie ponosi kosztów odbioru zwłok świń.

Wykaz zakładów utylizacyjnych położonych najbliżej powiatu jesielskiego:
1. SARIA Polska sp. z o. o. w Warszawie Oddział Wielkanoc, 32-075 Gołcza, tel. 12 387 30 60,
2. FARMUTIL HS SA, 37-530 Sieniawa, Leżachów 133, tel. 16 622 70 52.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa