^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


arrAgencja Rynku Rolnego przypomina, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r. poz. 1419).

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 grudnia 2016 r. dotyczący obowiązujących zakazów i nakazów od 28.12.2016 r. wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny apeluje o ostrożność w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich w województwie podkarpackim.

Jak dotąd nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków profilaktycznych u  ludzi. Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 do H5N1 oraz generalną zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u ludzi zawodowo mających kontakt z drobiem i ptactwem dzikim. Zaleca się stosowania rutynowych zasad higieny. Należy również zaznaczyć, że wirus ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:
1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
2. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa