^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


koniczynaPszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin. Obecność tych owadów w środowisku rolniczym powoduje wzrost plonowania roślin uprawnych oraz poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu. Przy pełnym i prawidłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi od 20 do 80%, w zależności od rośliny.

Ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, a w szczególności owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych jest jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin.

Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów konieczne jest uwzględnienie działań zabezpieczających ochronę nie tylko pszczoły miodnej, ale także dziko żyjących zapylaczy i innych owadów pożytecznych.

W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół i innych zapylaczy należy:
• stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu;
• przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin;
• przestrzegać okresów prewencji;
• dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji;
• zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw;
• zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek;
• zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m);
• informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach ochrony roślin.

Przypadki upadków pszczół, których przyczyną mogło być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony należy zgłaszać do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie (adres strony internetowej: http://piorin.gov.pl/pk-struktura/pk-ot/).

Materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających są dostępne pod adresami:
•  https://www.youtube.com/watch?v=Fp2EnuJCGRk – film zrealizowany przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach pt. „Dobra praktyka ochrony roślin – ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”.
• http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Poradniki-Dobra-praktyka-ochrony-roslin – broszura „Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”