^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).
2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Dopłata do ferii zimowych = 330 zł.

Wypoczynek zorganizowany: w Ośrodku „U Ziomka” w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A/85B, 34-531 Murzasichle.

Turnus trwa 10 dni, planowany w trakcie trwania ferii zimowych dla poszczególnych województw.

DANE KOORDYNATORA

Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
tel./fax: 82 576 14 16
osoba do kontaktu – Mariusz Gołębiowski, tel. 507 751 786
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

OŚWIADCZENIE