^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików. Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi  i innych gatunków zwierząt. Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń. 

Jedynym sposobem zakażenia stada świń wirusem ASF jest mechaniczne wprowadzenie czynnika chorobotwórczego do stada. ASF nie szerzy się, tak jak wiele innych chorób drogą powietrzną. W Polsce jak dotychczas najważniejszym powodem szerzenia się ASF w populacji świń jest człowiek oraz dziki.

Przyczyny ognisk ASF w Polsce w roku 2016:
1. nielegalny handel chorymi świniami,
2. wprowadzenie do gospodarstwa tkanek (tusz) dzików lub świń zanieczyszczonych wirusem ASF (masarze – właścicielami chlewni),
3. bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych wirusem, a gospodarstwami wolnymi od tej choroby,
4. zanieczyszczona ASFV słoma,
5. bezpośredni kontakt świń z dzikami lub ich odchodami.

By nie dopuścić do zarażenia zwierząt ważne jest zachowanie bioasekuracji  przy hodowli trzody chlewnej nawet przy najmniejszym stadzie.

Zasady bioasekuracji oraz sposób ich wdrażania i przestrzegania szczegółowo zostały przedstawiane na stronach:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Głównego Inspektoratu Weterynarii,

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zs. w Krośnie.

W celu uzyskania dodatkowych i szczegółowych informacji zaleca się korzystanie z usług powiatowych lekarzy weterynarii lub pracowników ośrodka doradztwa rolniczego.

Zachęcamy w szczególności rolników, myśliwych i leśników do zapoznania się z poniższymi materiałami, a instytucje do rozpowszechniania tych materiałów w formie elektronicznej lub papierowej.

ULOTKI

ulotka ASF myśliwi i leśnicy
ulotka ASF rolnicy
ulotka ASF myśliwi

FILMY

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował film edukacyjny pt. „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”. Skierowany jest on do szerokiego grona odbiorców, w szczególności rolników i hodowców trzody chlewnej z uwagi na stałe zagrożenie wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń u zwierząt wrażliwych.

Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą – PIWET

PREZENTACJE

Zasady ochrony gospodarstw przed ASF

Afrykański pomór świń – podstawy prawne zwalczania choroby

źródło: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl

Więcej informacji:

http://www.wetgiw.gov.pl

http://www.minrol.gov.pl

http://wiw.krosno.pl

informacja afrykanski pomor swin 1