^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Skład komisji:
1. Ryszard Szarzyński − Przewodniczący Komisji
2. Krystyna Źrebiec − Członek Komisji
3. Anna Suska − Członek Komisji
4. Wiesław Rogowski − Członek Komisji
5. Adam Durał − Członek Komisji
6. Halina Pietruś − Członek Komisji
7. Ewelina Paluch − Członek Komisji
8. Piotr Kudłaty − Członek Komisji

Zgłaszanie spraw z zakresu działania GKRPA:
Sprawy zakresu działania GKRPA można zgłaszać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie (parter), w godzinach pracy urzędu. Obsługę GKRPA prowadzi inspektor Anna Suska, tel. 13 44 82 612.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa