^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


plakat jarmark

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania NOWA GALICJA
zaprasza na

GALICYJSKI JARMARK ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

na targowisku w Kołaczycach

6 sierpnia 2016
(sobota) od godz. 10.00

Prace przy budowie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie idą pełną parą. Ze względu na otrzymane dofinansowanie, roboty budowlane rozłożone zostały 4 lata. Obiekt ma być gotowy w 2018 roku. 

Czytaj więcej...

DROGA W LEZYNACHRozpoczną się prace remontowe pięciu dróg gminnych. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz prace przygotowawczo-uzupełniające na drogach: nr 1786 w Nienaszowie, nr 456 w Gorzycach, nr 495 w Skalniku, nr 325 w Starym Żmigrodzie oraz w Łężynach na działkach 408 i 1352. Wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle wykona zadanie za kwotę 88 710,02 zł.

W budynku Urzędu Gminyw Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
w ramach którego udzielane są konsultacje psychologiczne.
Konsultacje odbywać będą się w poniedziałki w terminach:
01.08.2016 r., 22.08.2016 r., 05.09.2016 r., 19.09.2016 r., 03.10.2016 r.,
17.10.2016 r., 07.11.2016 r., 21.11.2016 r., 05.12.2016 r., 19.12.2016 r.
w godz. 16.00–19.00.

Czytaj więcej...

rodzina500W pierwszych trzech miesiącach obowiązywania programu „Rodzina 500 plus” rodzice i opiekunowie złożyli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie 695 wniosków o świadczenie wychowawcze – 96% w urzędzie i 4% przez internet. Do 1 lipca włącznie wydano 658 decyzji, na około 1100 dzieci. Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus” do tego dnia, otrzymały pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia. Do rodzin trafiło już łącznie blisko 1,6 mln zł.

Czytaj więcej...

swietlice 2016 1

Od lipca, wzorem ubiegłych lat, w 10 sołectwach gminy: Desznica, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Nowy Żmigród, Sadki i Stary Żmigród, funkcjonują świetlice wakacyjne. Ich głównym zadaniem jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – dla każdej grupy uczestników zaplanowano siedem 4-godzinnych spotkań, w ramach których dominowały będą wycieczki, wyjazdy na basen i zajęcia artystyczne. Łącznie ze świetlic skorzysta w tym roku ok. 280 osób.

Czytaj więcej...

srednia213 lipca ogłoszony został przetarg na remont drogi gminnej ul. Średnia nr 113522R wraz z dwoma sięgaczami w miejscowości Nowy Żmigród. Droga ta stanowi istotny fragment sieci dróg lokalnych i bardzo ważny odcinek gminnego ruchu komunikacyjnego – z obydwu stron łączy się z drogami wojewódzkimi 992 i 993, usprawniając ruch w miejscowości Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram