^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


logotyp

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w dniu 9 kwietnia 2016 roku w godz. 10.00 − 12.00 w Domu Ludowym w Kątach odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 − 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Już wkrótce Wielkanoc. Ostatnie przedświąteczne dni to dla wielu osób czas przygotowań i zakupów. Będzie więc tłoczno w sklepach, ale też na przystankach, dworcach, w pociągach i w autobusach. Przestrzegamy przed zagrożeniem ze strony kieszonkowców i radzimy co zrobić, by nie stwarzać warunków sprzyjających przestępcom. Pamiętajmy, że w dużej mierze od nas samych zależy, czy nadchodzące święta będą spokojne.

Czytaj więcej...

W sobotę 19 marca chłopcy z rocznika 2006 uczestniczyli w ostatnim turnieju z cyklu Piłkarska Zima z OZPN Krosno organizowanym przez MOSiR Brzozów. Zwycięstwo w kolejnym turnieju z wymagającymi przeciwnikami potwierdza, że UKS TEMPO jest zespołem ambitnym, który walczy o najwyższe cele.

Czytaj więcej...

W związku z opublikowaniem (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informujemy o najważniejszych warunkach nabywania i ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego. Wniosek składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. W gminie Nowy Żmigród Program „Rodzina 500+” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1 kwietnia br.

Czytaj więcej...

 
Działając na podstawie art. 33, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Nowy Żmigród podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 1700 kW zlokalizowanych w miejscowości Nowy Żmigród”, położonego na działkach o nr ewidencyjnych 324, 325/1, 325/2, 326, 494, 495, 489, 490, 491, 492, obr. 0014 − Nowy Żmigród, gm. Nowy Żmigród, pow. Jasielski.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram